Civieltechnische ondersteuning bij 400 woningen | Sportpark Vijfsluizen

Op voormalig Shell sportpark Vijfsluizen in Vlaardingen wordt de komende jaren een nieuwbouwwijk met vierhonderd woningen gebouwd.  Heijmans heeft plannen om het voormalige sportpark om te vormen tot een duurzame en toekomstbestendige wijk met voornamelijk grondgebonden woningen en appartementen. Daarbij zal Heijmans ook het oude Shell-sportgebouw op het terrein transformeren en een nieuwe functie geven. In de nieuwe wijk komt veel ruimte voor openbaar groen en water. Gebiedsmanagers ondersteunt projectontwikkelaar Heijmans op civieltechnisch vlak bij de ontwikkeling van dit plangebied. 
Hierbij verzorgen wij diverse benodigde inmetingen om een duidelijk beeld van de bestaande situatie te krijgen. Daarnaast brengen wij de waterhuishouding in kaart en updaten wij de verouderde bomeninventarisatie. 

Ook maken wij een geotechnisch advies op basis van een aantal principe profielen waarin de hoogte van de bestaande en de nieuwe situatie is bepaald. Hiermee krijgt de opdrachtgever een duidelijk beeld hoe rekening te houden met voorbelasting. 

Met de uitkomsten van de hoogtemetingen ontwerpen wij een 3D grondmodel, zodat het grondverzet inzichtelijk gemaakt kan worden. 

De resultaten van de inmeting en onderzoeken, die wij uitvoeren worden via het door Gebiedsmanagers ontwikkelde gebiedsportaal gepresenteerd. Het gebiedsportaal wordt aangevuld met gegevens uit openbare data, bijvoorbeeld Kabels en Leidingen, watergangen, en Bestemmingsplan. Met toevoeging van de gegevens van onze onderzoeken en die van derden, bundelen wij alle essentiële informatie waardoor die overzichtelijk beschikbaar zijn voor de verdere projectuitwerking. 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

september 29, 2019