Cornelis van der Lelylaan Maassluis

Stad: Maassluis

Straat: Cornelis van der Lelylaan

Opdrachtgever: Wilgenrijk

De Cornelis van der Lelylaan zal in de toekomst de hoofdentree van het woongebied Wilgenrijk worden. Door de grote hoeveelheid beplanting en bomen zal er een natuurlijke groene entree ontstaan, vanuit bestaand Maassluis naar het nieuwe woongebied. De ontwikkeling van deze hoofdentree is inmiddels in volle gang.

De ondergrond van Wilgenrijk bestaat uit lagen van klei en veen. Deze lagen staan bekend om hun zettingsgevoeligheid, zeker bij het aanbrengen van een grondlichaam van uiteindelijk 4 meter hoog. Het terrein moest daarom voorbelast worden om de grond zettingsarm te krijgen voor toekomstige ontwikkelingen. Er is tijdens het project ook een flink deel van het watersysteem aangelegd (zodat de grondstromen geminimaliseerd zijn).

Gebiedsmanagers heeft het werk EMVI aanbesteed, waarbij de inschrijvers optimaal konden scoren op het garanderen van minimale zettingen en/of het verkorten van de voorbelastingsperiode. Voorop stond dat de werkzaamheden zo efficiƫnt mogelijk gerealiseerd moesten worden met een optimale risicoreductie voor de opdrachtgever. Uiteindelijk is het werk gegund aan Boskalis, die op beide punten ruimschoots onze eisen aanscherpte: minder zetting en een korte periode voor het verkrijgen van een zettingsarm grondlichaam.

December 2015 is het grondlichaam zo goed als zettingsvrij en kan begin 2016 gestart worden met de verdere afronding van de hoofdontsluitingsweg.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

januari 10, 2016