Eerste stap naar een duurzame inrichting | Delft Zuid

Namens de gemeente Delft verzorgt Gebiedsmanagers de civieltechnische aansturing van de rioleringswerkzaamheden rondom Delft Zuid. Deze werkzaamheden waren primair noodzakelijk vanwege de spoorverbreding van ProRail, maar zijn slim gecombineerd met verbetering van het hydraulisch functioneren van het rioleringssysteem en concretisering van klimaatadaptieve principes. 

Er is aanbestedingsstrategie opgesteld, waarbij geconcludeerd is dat dit Werk op basis van een bouwteam tot uitvoer gebracht kan worden. In de aanbesteding zijn inschrijvers gevraagd zich te confirmeren aan een budgetplafond en zijn beoordelingscriteria ingebracht ten aanzien van voorbereidingsproces en kansen- en risicobeheersing.  

De aanbesteding is succesvol verlopen en aannemingsbedrijf Kroes is inmiddels gestart met de realisatie. Er is een nieuwe verbinding onder het spoor gerealiseerd via een horizontaal gestuurde boring. Met deze nieuwe verbinding is het afvalwatersysteem aanzienlijk robuuster geworden en beter beheersbaar. Ook kenmerkt dit project zich door zijn zeer diepe ligging en complexe kruisingen met grote transportleidingen, hoog- en middenspanningstraces en geotechnische complexiteit in verband met de nog aan te leggen spoorcunetten 

Ook is er, door intensieve, constructieve samenwerking met ProRail en Strukton gewerkt aan een duurzame inrichting rondom het treinstation Delft Campus. De parkeerplaats aan het Edisonplein wordt aangelegd met een gefundeerd gras systeem (TTE) om zo het verharde oppervlak te minimaliseren en hittestress te verkleinen. Omdat het een P+R betreft is er gekozen de rijbaan in gefundeerd gras uit te voeren met een karrespoor en de parkeerplaatsen uit te voeren in hergebruikte materialen, omdat hier overdag toch altijd auto’s opstaan en gefundeerd gras hier niet zal functioneren.  

Met dit project hebben wij onze kennis ten aanzien van contracteringsstrategie, rioleringskennis en klimaatadaptieve inrichting optimaal kunnen inzetten. Wij zijn er trots op hiermee bij te dragen aan het behalen van de duurzaamheidsambitie van de gemeente Delft. Wij hebben alle vertrouwen in de succesvolle afronding van dit project 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

september 29, 2019