Flinke investeringen in infrastructuur | Nieuw Reijerwaard

De bedrijvigheid op Nieuw Reijerwaard zal de komende jaren flink groeien. Om bereikbaar te blijven wordt er door de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) flink geïnvesteerd in de infrastructuur. Om dit verkeer over de IJsselmondse Knoop op een robuuste manier te kunnen afwikkelen is een reconstructie noodzakelijk. De voorgenomen metamorfose zorgt voor een robuuste en bestendige doorstroming van het verkeer (ook voor openbaar vervoer en hulpdiensten) en een betere verkeers- en sociale veiligheid.

Gebiedsmanagers verzorgt  in opdracht van GRNR het omgevingsmanagent van dit project. Om te zorgen dat het  ontwerp draagvlak heeft bij de stakeholders vindt een intensieve afstemming plaats met de betrokken overheden: MRDH, Rijkswaterstaat, Waterschap Hollandse Delta, gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam. Daarnaast worden uiteraard de ondernemers, vervoerders (OV) en fietsersbond betrokken om zoveel als mogelijk rekening te houden met hun wensen.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

september 29, 2019