GC de Roosweg/ Algeracorridor Krimpen a/d IJssel

Stad: Krimpen aan den IJssel

Straat: Kruispunt GC de Roosweg / Algeracorridor

Opdrachtgever: gemeente Krimpen aan den IJssel

De Algeracorridor is de verkeersader vanuit de Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel met Rotterdam en het hoofdwegennet. Onderhoud aan het huidige kruispunt kan met de nodige moeite en veel creativiteit worden ingepland. Het sluimerende probleem is om te zijner tijd ook grootschalig onderhoud te kunnen uitvoeren. Welke technieken zijn er beschikbaar om een dergelijk groot onderhoud in een kort tijdsbestek grondig  uit te voeren? ‘

De huidige studies naar de beste oplossing  gaven  een divers beeld over mogelijke oplossingsrichtingen. De indicatieve kosten voor herstel lijken daarbij hoog uit te vallen. Juni 2015 heeft Gebiedsmanagers  een marktconsultatie uitgevoerd waarmee de kennis in de markt bij aannemers gebruikt is om zo een beter beeld te krijgen hoe de reconstructie van het knooppunt aangepakt kon worden. In eerste instantie is echter een calamiteitenplan opgesteld. Hiermee is voor de gemeente ,maar ook voor overige stakeholders duidelijk gemaakt hoe er omgegaan moet worden met het risico in ‘het bezwijken’ van het kruispunt, danwel andere tijdelijke ongemakken. De huidige spitsstroken hebben bijvoorbeeld soms te kampen met storingen aan de slagbomen. Het calamiteitenplan geeft ook beter inzicht hoe op structurele wijze de omleidingen bij stagnatie via de Algerabrug ingevuld kunnen worden. Communicatielijnen met overige wegbeheerders zijn gestroomlijnd.

Vervolgens  is er gekozen voor een marktconsultatie, omdat op deze manier de markt op een open, transparante manier geïnformeerd wordt over de problematiek. Daarbij komt het plezierige effect dat de opdrachtgever verrast kan worden door de mogelijkheden die ‘’de markt’’ wel kent, maar waar tot dusver geen specifieke aandacht aan besteed is.

De contractuele inbreng van Gebiedsmanagers om de markt op te zoeken, in plaats van zelf te zoeken naar de ultieme kostenbesparende oplossing heeft uiteindelijk geresulteerd in herbezinning, en hoe er op middellange termijn tot een goede aanbesteding gekomen kan worden. Hiermee kan een structurele betaalbare verbetering van het kruispunt in de toekomst bereikt kan worden.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

januari 10, 2016