Projectgebied nieuwe Marinierskazerne in Vlissingen

Na een gewonnen Europese aanbesteding heeft Gebiedsmanagers een raamcontract ondertekend voor diverse advieswerkzaamheden ten behoeve van het bouwrijp maken van het projectgebied voor de nieuwe marinierskazerne.

Het gaat om een terrein van bijna 70 hectare waar de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne zal worden gerealiseerd en ruimte zal bieden voor zo’n 1800 mariniers. Deze nieuwe kazerne wordt gebouwd vanwege de voorgenomen verhuizing van onderdelen van het Korps Mariniers uit Doorn en Maartensdijk naar Vlissingen.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft als doel het tijdig realiseren van een bouwrijp projectgebied dat kan worden overgedragen aan de opdrachtnemer van de DBFMO-overeenkomst.

Ten behoeve van de dienstverlening voor het bouwrijp maken van het projectgebied is gedurende langere tijd behoefte aan diensten voor begeleiding en adviesverlening aan de organisatie van de opdrachtgever, zowel voor onderzoek, voorbereiding van de aanbesteding als tijdens de aanbestedings- en realisatiefase van het bouwrijp maken.

Gebiedsmanagers heeft in dit kader een raamovereenkomst voor 3 jaar voor onder andere onderzoek en advies rondom NGE en geotechniek. Gebiedsmanagers verzorgt het projectmanagement en de coördinatie hiervan. Voor de invulling van de thema’s NGE en geotechniek werken we nauw samen met onze netwerkpartners IDDS en Wareco.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

mei 20, 2019