Gemeente Nissewaard – Opstellen Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR)

De gemeente Nissewaard heeft het initiatief genomen om een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) op te stellen. Het LIOR wordt daarmee binnen de gemeente het instrument om bewuster en gerichter om te kunnen gaan met de kwaliteit van inrichting en beheer van de openbare ruimte.

Een LIOR biedt een gemeenschappelijk, integraal kader voor iedereen die zich bezighoudt met ontwikkeling, (her)inrichting en beheer van de openbare ruimte en draagt bij aan een goede samenwerking en onderlinge afstemming: ‘Beheerbewust ontwerpen en ontwerpbewust beheren’.

De gemeente Nissewaard heeft daarnaast de ambitie om het LIOR flexibel en volledig online te kunnen beheren. Gebiedsmanagers maakt dit mogelijk door het bouwen van het LIOR in ons Relatics-template. Samen met de beheerders van de gemeente hebben wij bestaande en nieuwe eisen gekoppeld aan objecten, maar ook aan bijvoorbeeld gebieden en projectfasen. Met één druk op de knop genereert de gemeente een actuele versie van het LIOR in PDF of Word, voor alle objecten of per individueel object.

Maar de ambitie van de gemeente en Gebiedsmanagers reikt verder. Uiteindelijk wordt het LIOR als projectspecifiek instrument gebruikt en worden alle projecteisen ingevoerd en beheerd. Met één druk op de knop wordt een PvE of volledige vraagspecificatie met alle proces- en objecteneisen van het project uitgedraaid.

Vaardigheden

,

Gepubliceerd op

februari 17, 2018