Herinrichting Wilgenlaan Schipluiden

De herinrichting van de Wilgenlaan betreft de bovengrondse herinrichting van de Anna Cabeljouwlaan en de Wilgenlaan in Schipluiden. De Wilgenlaan is een straat uit de jaren 70 en de Anna Cabeljauwlaan, voormalig Wilgenlaan, is een straat waarlangs in 2017 nieuwbouwwoningen zijn gerealiseerd en opgeleverd. Het gebied is onderhevig aan flinke zettingen. Dit in combinatie met de gerealiseerde nieuwbouwwoningen in de Anna Cabeljauwlaan is voor de gemeente Midden-Delfland de aanleiding geweest voor de herinrichting. Met de herinrichting van de bovengrondse openbare ruimte vindt tevens een ophoging plaats.

De werkzaamheden van Gebiedsmanagers betroffen inventarisatie projectlocatie, uitzetten onderzoeken, opstellen ontwerp, UAV-gc contract en raming, bijwonen bewonersavonden en ondersteuning bieden tijdens de aanbestedingsfase.

Half september is gestart met de uitvoering van het project en conform planning worden eind dit jaar de uitvoeringswerkzaamheden afgerond.

 

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

oktober 3, 2018