Holland Park Diemen

Het voormalige kantorenpark Bergwijkpark Noord in Diemen is gesloopt en wordt getransformeerd in een stedelijke woonomgeving met grachtenpanden, winkels, horeca en een stadspark. Holland Park betreft een gebiedsontwikkeling van meer dan 10 Ha. Het voormalige kantorenpark Bergwijkpark Noord zal worden ontwikkeld tot een stedelijke woonomgeving met meer dan 3.000 woningen. Holland Park wordt een duurzame wijk op menselijke schaal.  Een aantrekkelijk woongebied met het centrum van Amsterdam binnen handbereik. Het betreft een private ontwikkeling door een combinatie van de ontwikkelaars Snippe Projecten en Bouwaccent.

Holland Park ligt in het noordoostelijk deel van het huidige Bergwijkpark Noord in Diemen, een kantorenwijk uit de jaren zeventig die voor lange tijd door leegstand werd gedomineerd. Om de wijk weer toekomst te geven wordt het gebied getransformeerd tot een stedelijk woon-werkgebied. Holland Park moet een ‘stedelijk dorp’ worden: passend bij de grootstedelijke infrastructuur zonder het karakter van het dorp Diemen te verliezen.

Het woongebied Holland Park is gebaseerd op de woonconcepten van Java Eiland en Sluseholmen in Kopenhagen, wat beide geslaagde en succesvolle woonconcepten zijn.

Er komt een grote diversiteit aan woningen voor starters, kleinere huishoudens, expats, forenzen tot senioren en wellicht in een latere fase ook gezinnen. Het gaat om studio’s vanaf 40 m², appartementen vanaf 50-70 m² en appartementen van 80-90 m² verdeeld over 2 verdiepingen. Ook worden er woon-/ werkunits op de begane grond van de appartementsgebouwen gebouwd. Het gaat om een gelijke verdeling van koopappartementen en vrije sectorhuurappartementen. Er komt parkeergelegenheid onder of rondom de gebouwen.                                                                                                                     

Duurzaamheid en veiligheid

Sleutelwoorden van Holland Park zijn duurzaamheid en veiligheid. Zo komen er bijvoorbeeld op alle daken zonnepanelen en de wordt de wijk aangesloten op stadsverwarming.

Het idee van de wijk is ontstaan nadat de gemeente Diemen een aantal jaar geleden een Masterplan heeft gemaakt om de kwijnende kantorenlocatie om te vormen tot een levendig woon-werkgebied.
Snippe Projecten is op basis  van het Masterplan gestart met het op eigen risico aankopen van de leegstaande panden en heeft Sjoerd Soeters als supervisor voor het Stedenbouwkundige Plan aangesteld.

Gebiedsmanagers is sinds dit voorjaar betrokken bij dit prachtige project voor het civieltechnische projectmanagement. Als gevolg van de aantrekkende woningmarkt gaat de ontwikkeling en verkoop van de verschillende complexen in een rap tempo. De inrichting van de onder- en bovengrondse civieltechnische voorzieningen moeten in dit hoge tempo worden mee ontwikkeld en uitgewerkt. kadeconstructies, ondergrondse en bovengrondse infrastructuur en park worden integraal en gelijktijdig uitgewerkt.

Gebiedsmanagers verzorgt onder andere de volgende werkzaamheden:

  • Coördinatie kabels en leidingen
  • In samenwerking met landschaparchitect en civieltechnisch adviesbureau komen tot een integraal Definitief Ontwerp
  • Begeleiden Europese aanbesteding
  • Uitwerking planning en fasering en bouwlogistiek
  • Afstemming met gemeente Diemen als toekomstig beheerder van het te ontwikkelen openbaar gebied
  • Directievoering en toezicht (bouwrijpmaken)
  • Contracmanagement van het bouwrijpmaken, aanleg tijdelijke voorzieningen en kadeconstructies
Vaardigheden

Gepubliceerd op

oktober 17, 2016