Sciencepark Technopolis is gericht op hightec bedrijven, R&D-afdelingen en start-up’s. Geen industrieterrein, maar een locatie met een hoogwaardige uitstraling in een kennisintensieve omgeving. Veel groen en duurzaamheid staan hierbij in een hoog vaandel.

Het project omvatte het woonrijp maken van de eerste fase van Technopolis. In het gebied staan al enkele gebouwen zoals YES!Delft 1 en 2, Exact en 3M. Binnen het project zijn de watergangen op definitieve breedte gegraven, de oevers natuurvriendelijk ingericht, bomen geplant en is er een wandelpad door het gebied aangelegd met daarin 5 voetgangersbruggen en 2 vlonders.

Een bijzonder aspect in dit project is dat voor het project een samenwerking is ontstaan met MOCS, een start-up van de TU uit YES!Delft.

Bijzondere elementen: slimme bruggen en vlonders van vezel versterkte kunststof (VVK)
De bruggen en vlonders die in het gebied zijn aangebracht zijn bijzondere elementen voor de TU Delft. Het doel van Technopolis is om onderzoek, onderwijs en het bedrijfsleven bij elkaar te brengen en in dit project vindt dat op een mooie manier plaats.

De bruggen en vlonders zijn onderdeel van een TU-breed onderzoeksprogramma dat wordt uitgevoerd door MOCS en een tweetal faculteiten.

Wat de slimme VVK-brug uniek maakt is de combinatie van een volledig inspecteerbare constructie, de plaatsing van sensoren en het beheersysteem. Samen verhogen ze de veiligheid, verlagen ze de onderhouds- en inspectiekosten en verzamelen ze waardevolle informatie voor de verdere ontwikkeling en toepassing van VVK-constructies.

Ook een leuk aspect van dit project is dat het gebied wordt ingezaaid met een gras/kruidenmengsel dat specifiek voor bijen geschikt is. Dit specifieke mengsel is afgestemd met imkers uit de omgeving. Het beheer van het gebied is hierop ook afgestemd door de maaifrequentie. De gebiedsontwikkeling draagt hiermee bij aan een gezonde bijenpopulatie.

De werkzaamheden zijn op vakkundige wijze en naar volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd.