Kavelpaspoorten Wilgenrijk

In het ontwikkelingsgebied “Wilgenrijk” worden door Wilgenrijk  koopovereenkomsten opgesteld voor de te verkopen kavelsGebiedsmanagers verzorgt de tekeningen horende bij deze koopovereenkomsten; de kavelpaspoortenEen kavelpaspoort geeft een overzichtelijk beeld ten aanzien van de kwalitatieve verplichtingen die in de koopovereenkomst staan benoemd. De kwalitatieve verplichten betreffen zaken die de toekomstig eigenaarna overdracht van het kavel, in stand dient te houden. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan specifieke eisen ten aanzien van materialisatie en maatvoering van erfafscheidingen / hagen en bebouwingscontouren.  

Om te voorkomen dat er tegenstrijdigheden ontstaan tussen een koopovereenkomst en het bijbehorende kavelpaspoort worden de kavelpaspoorten in nauwe samenwerking met Wilgenrijk opgesteld

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

augustus 30, 2018