Klimaatstresstest Goeree Overflakkee

Met de Deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie heeft de Tweede Kamer aangegeven dat elke gemeente actie moet ondernemen met betrekking tot klimaatverandering. Ook gemeente Goeree Overflakkee (de voormalige gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee) heeft de handschoen opgepakt en wil op basis van een stresstest inzichtelijk krijgen welke kansen en bedreigingen klimaatverandering oplevert voor Goeree Overflakkee.

Gemeente heeft aangegeven juist belang te hechten aan een praktische invulling van klimaatadaptatie. Rodenburg Wateradvies, Buro Bergh en Gebiedsmanagers hebben, na het indienen van een succesvolle aanbieding, invulling gegeven aan de volgende elementen:

* Bewustwording en afkadering; aanhaken van alle stakeholders

* Verdieping; door gebruikmaking van het basisrioleringsplan en beschikbare analyses van www.klimaatatlas.nl is theorie en praktijk bij elkaar gebracht. Ook hittestress, droogte en waterveiligheid zijn meegenomen.

* Beschrijving van knelpunten en kansen, en met name hoe die op korte termijn aan te pakken

* Resultaten gebruiken voor de regionale adaptatie strategie (RAS

Vaardigheden

Gepubliceerd op

september 12, 2018