Langsingerland

Gemeente Lansingerland heeft Gebiedsmanagers gevraagd de planvorming voor de klimaatadaptieve herinrichting Bloemenbuurt nader uit te werken. Naast een eerste analyse en inhoudelijke uitwerking/suggesties voor verduurzaming van de wijk is ook de input van bewoners van belang.

Met hulp van onze GIS-georienteerde Enquetetool is de bewoners gevraagd hun mening te geven over alle inrichtingsaspecten. En dus niet alleen de vragen over riolering en wateroverlast, maar ook veiligheidsaspecten en leefbaarheid. Belangrijk voordeel van deze kaartgerelateerde vraagwijze is dat per vraag de bewoner reactie op de kaart kan inbrengen. Daarmee wordt heel treffend duidelijk waar ‘de hotspot’ van de reakties gesitueerd is. Bewoners hebben aangegeven deze wijze van enqueteren in hoge mate te waarderen. De respons was dan ook relatief hoog en geeft voldoende inspiratie om de ontwerpsessie verder in te vullen. en wordt toegewerkt naar het VO voor de herinrichting.

Daarmee is bovengenoemde enquetetool een mooie oplossing om u te ontzorgen in de wens voor een helder en efficiënt participatieproces. De tool biedt specifieke vraag- en antwoordmogelijkheden, waarbij de koppeling gelegd kan worden met de plattegrond van de projectlocatie. Respondenten lopen via PC, tablet of smartphone gemakkelijk door uiteenlopende thema’s heen, waarna zij met één druk op de knop de antwoorden kunnen indienen.

De output die wij hierin genereren is een strak georganiseerde dataset met tal van numerieke en geografische analyses. Denk bijvoorbeeld aan grafieken over hoe bewoners het groen in de wijk gebruiken, of geografische intensiteitskaarten over waar respondenten een parkeerprobleem ervaren. Onze digitale enquêtetool biedt zo heldere en bruikbare inzichten, zowel voor beheerders als beleidsmakers.

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

september 17, 2018