Meters maken in Gebiedsontwikkeling; grootschalig grondwerk

De wens om versneld tot woningbouw te komen maakt het in de gebiedsontwikkeling Wilgenrijk noodzakelijk om ook flink tempo te maken in de voorbelasting van woongebieden en realisatie van hoofdinfrastructuur. In een tijdsbestek van twee maanden is er hard gewerkt aan de basis van de hoofdinfrastructuur. Dit is het resultaat van project “Grootschalig grondwerk fase 3 Wilgenrijk”. Gebiedsmanagers houdt de grondbalans bij in 3D.  We maken 3D modellen van de te realiseren cunetten, bouwwegen, voorbelastingen en afgravingen.  Het project hebben wij dan ook aanbesteed op basis van deze graafmodellen en verplicht gesteld dat het grondwerk wordt uitgevoerd door een GPS gestuurde kraan. Inmiddels heeft GKB het werk grotendeels uitgevoerd en zijn de graafmodellen nauwkeurig aangehouden. Na de werkzaamheden wordt het terrein opnieuw ingevlogen en ingemeten en wordt de grondbalans weer geijkt. Deze wijze van werken heeft grote voordelen voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. Zo scheppen de 3D modellen helderheid ten aanzien van hoeveelheden en dimensionering en kunnen afwijkingen en uitgevoerd werk makkelijk worden herleid en verrekend. Voor de opdrachtgever is het belangrijkste voordeel het grip hebben op de grondstromen en op tijd kunnen bijsturen. Op deze wijze wordt voorkomen dat er te kort of overschot ontstaat.  

Gebiedsmanagers onderschrijft het belang van een gedegen grondbalans en 3D modellen. Op basis van het 3D model is de werkomschrijving opgesteld. Aanbesteding is succesvol verlopen vanwege de grote transparantie in te verrekenen hoeveelheden.  

Vaardigheden

Gepubliceerd op

september 29, 2019