Ophoging van de Lange Wateringkade

De gemeente Westland maakt voor de ophoging van de Lange Wateringkade te Honselersdijk gebruik van onze ingenieursdiensten. In dit project komen verschillende facetten voorbij en juist door deze veelzijdigheid is het een bijzonder mooi project! Naast de gemeente Westland is ook het Hoogheemraadschap Delfland opdrachtgever in dit project. 

De gemeente Westland heeft vanaf het begin de bewoners in het gebied nauw betrokken bij het project. Door het voeren van keukentafelgesprekken, werden zij op voorhand meegenomen in het project. Werkzaamheden die van invloed kunnen zijn voor het particuliere gebied zijn hierin besproken. 

Separaat zijn er door gemeente Westland en het Hoogheemraadschap Delfland nog een aantal bewonersavonden gehouden en hier worden ook de technische aspecten van het voorlopige ontwerp besproken. Daarbij worden met name de aanwezige steigers op de kade en de aanwezige gietleidingen door de kade besproken. De uitkomsten van diverse onderzoeken zijn in het definitieve ontwerp verwerkt. 

Daarnaast wordt er nog een geotechnische berekening gemaakt welke moet aantonen dat de ophoging van de kade geen nadelige invloed heeft op de omgeving. Om deze berekening te kunnen doen zijn er een aantal profielen van de kade en naastgelegen watergang en achterland in gemeten. 

Zodra het definitieve ontwerp gereed is wordt er een bestek met bestektekeningen opgesteld. Dit bestek zal door de gemeente Westland worden aanbesteed om vervolgens begin 2020 te kunnen starten met de werkzaamheden. 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

oktober 21, 2019