Realisatie stationsgebieden Steendijkpolder en Maassluis-West

Op initiatief van de metropoolregio Rotterdam Den Haag wordt het bestaande spoortracé tussen Schiedam en Hoek van Holland omgebouwd naar een metrolijn. Een logisch en mooi moment om de diverse aanliggende stations en stationsgebieden her in te richten.

Via een bouwteam hebben wij, in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever Van Dijk Maasland en de gemeente Maassluis, de schetsontwerpen voor de stationsgebieden Steendijkpolder en Maassluis-West verder uitgewerkt tot een geoptimaliseerd uitvoeringsontwerp.

Stationsgebied Steendijkpolder is een geheel nieuw stationsgebied met een parkeerterrein voor 67 auto’s, voorzien van een gereguleerd parkeersysteem. Naast de ingang van het station ligt een plein met groenvoorzieningen en ruimte voor het stallen van ca. 200 fietsen. Ook het stationsgebied Maassluis-West is heringericht. Hierbij de optimalisatie van het huidige parkeerterrein, met ook gereguleerd parkeren. Daarnaast de realisatie van een duidelijke nieuwe entree en een wijziging in halteplaatsen voor de busdiensten.

Tijdens de ontwerpfase is afgestemd met betrokken stakeholders, zoals bijvoorbeeld de RET en omwonenden. Enerzijds om de werkzaamheden van de diverse partijen goed op elkaar af te stemmen, anderzijds om belanghebbenden goed te informeren over de voortgang van het project en het bieden van een doorkijk op het beoogde eindresultaat.

Het eindresultaat is binnen de voorwaarden van de beschikbare subsidieregeling opgeleverd, en nu beschikt gemeente Maassluis nu over een 2-tal goed toegankelijke, veilige en nette stationsgebieden.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

september 26, 2017