Reconstructie Westerkade en Nassaulaan/Prins Mauritsstraat Schiedam

De reconstructie van de Westerkade is het gevolg van de vergevorderde staat van veroudering van de asfaltverharding van de Westerkade. Door de gewijzigde verkaveling van de voorterreinen van de woonboten is daarnaast een andere inrichting van de openbare ruimte
noodzakelijk.

Het noordelijke gedeelte van de Nassaulaan is al gereconstrueerd. In dit project wordt het zuidelijke deel, tussen de Schoolstraat en de Westerkade, gereconstrueerd waarbij de niet levensvatbare bomen worden vervangen. Tevens wordt het gedeelte van de Prins Mauritsstraat tussen de Warande en de Nassaulaan meegenomen in deze reconstructie.

Het beoogde projectresultaat van de gemeente Schiedam is een nieuw ingerichte openbare ruimte waar voor de komende 30 jaar geen groot onderhoud meer hoeft plaats te vinden dan enkel het regulier onderhoud.

De werkzaamheden van Gebiedsmanagers betreffen o.a. het uitwerken van het vastgestelde Stedenbouwkundig Inrichtingsplan naar een Definitief Ontwerp (DO), het opstellen van kostenramingen en vervolgens de uitwerking naar tekeningen en bestek inclusief de aanbestedingsprocedure.

Vaardigheden

,

Gepubliceerd op

september 14, 2017