Technopolis Delft

Delft, Sciencepark Technopolis

Opdrachtgever: TU Delft FMVG

Oppervlakte Technopolis: 100.000 m2

Sciencepark Technopolis is gericht op hightec bedrijven, R&D-afdelingen en start-up’s. Geen industrieterrein maar een locatie met een hoogwaardige uitstraling in een kennisintensieve omgeving. Veel groen en duurzaamheid staan hierbij in een hoog vaandel. Ten behoeve van de ontwikkeling van Technopolis dienen algemene voorzieningen aangelegd te worden, zoals wegen, riolering en openbare verlichting. Gebiedsmanagers verzorgt sinds 2013 voor TU Delft het projectmanagement voor een groot aantal  projecten voor de inrichting van Technopolis, zoals

  1. de aanleg/reconstructie van hoofdinfrastructuur: Molengraaffsingel en Huismansingel
  2. waterhuishoudkundige projecten: aanleg van watergangen, natuurvriendelijke oevers en aanleg van een klepstuw
  3. realisatie nutsverzamelgebouw: in dit verzamelgebouw wordt het hoofdrioolgemaal met bijbehorende persleiding, de schakelkast van de openbare verlichting en een ruimte voor een 23kV-transformatorstation aangelegd.
  4. aanleg brug Holland PTC: Voor de ontsluiting van Holland PTC aan de Huismansingel moet een brug worden aangelegd (overspanning 35 m), passend in het beeldkwaliteitsplan Technopolis en aansluitend bij de uitstraling van Holland PTC.

Gebiedsmanagers stuurt hierbij op ontwerp, civieltechnische voorbereiding en contractering van uitvoerende partijen.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

januari 10, 2016