The Green Village Delft

Bij de TU Delft staat er over een paar jaar een groen dorp dat uit wind, zon en water zijn energie haalt: The Green Village.

The Green Village is een innovatieterrein van de Technische Universiteit Delft waar nieuwe technologieën op het gebied van duurzame energievoorziening, water en afvalsystemen worden getest en toegepast in een ‘real life’ omgeving. Het is daarbij een inspirerende omgeving, een proeftuin, waar bedrijven, onderzoekers en studenten elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen samenwerken.

Duurzame oplossingen voor ‘s werelds grootste uitdagingen vereisen nieuwe grensoverschrijdende verbindingen tussen technologie en industrie op systeemniveau. Deze systeeminnovaties zorgen voor een verschuiving van de bestaande zienswijzen ten aanzien van technologieën, businessmodellen, publieke opinie en wet- en regelgeving.

The Green Village verenigt al haar stakeholders op een inspirerende, fysieke locatie op de campus van de Technische Universiteit Delft. Daar bouwt zij The Green Village, waarin wetenschappers en studenten, corporates en MKB’ers, bestuurders en beleidsmedewerkers samen werken aan de ontwikkeling van deze innovaties om ze vervolgens versneld naar de markt te brengen.

‘’Uiteindelijk ziet, voelt en ervaart elke bewoner, werknemer en bezoeker van The Green Village hoe zijn woon-, werk-, en leefomgeving er over tien jaar uit zou kunnen zien. Zo werken we samen aan radicale systeeminnovaties voor een duurzame toekomst.’’( TGV algemeen, 2015)

De universiteitsdienst FMVG heeft het terrein bouw- en woonrijp gemaakt door het aanleggen van de basisvoorzieningen op het terrein. Gebiedsmanagers was betrokken bij het project door het leveren van een projectmanager aan de afdeling Projecten van FMVG. De projectmanager was ook namens de afdeling Vastgoedontwikkeling betrokken bij de diverse ontwikkelingen op het terrein van The Green Village. Hij had hierbij een adviserende rol en zorgde voor de afstemming met FMVG en andere universiteitsdiensten.

Op dit moment is onze projectmanager betrokken bij The Green Village door het verzorgen van de aanleg van kabels en leidingen over het terrein en de aanleg van huisaansluitingen van de diverse nieuw gebouwde initiatieven op het terrein.

Vaardigheden

Gepubliceerd op

maart 25, 2016