Win-win situatie | AC- persleiding Wilgenrijk

In opdracht van Wilgenrijk BV en Hoogheemraadschap van Delfland is de verlegging van de hoofdtransportleiding in het plangebied Wilgenrijk afgerond. Ca. 2 jaar geleden is Gebiedsmanagers  gestart met de variantenstudie. De scope van het project is opgerekt. Met 2 gestuurde boringen zijn ook de leidingtracés onder A20 en de Maasdijk vernieuwd. Een win-win situatie voor Wilgenrijk en Delfland. Maar ook voor gemeente Maassluis, omdat de verlegging resulteerde in extra mogelijkheden voor extra waterberging van 14.000 m3 in de Kwartelsingel en het oplossen van een potentieel knelpunt met een nog aan te leggen diepriool.  

Inmiddels zijn we in de afronding van het project AC-persleiding waarbij door de fa. GW Leidingtechnieken BV de oude 530 AC persleiding is vervangen door een PE 630 persleiding, optimaal ingepast in de stedenbouwkundige structuur van Wilgenrijk. Terugkijkend op het project kunnen we terugkijken op een uitdagend en complex project. Met als resultaat dat voor de ontwikkeling Wilgenrijk het laatste ondergrondse obstakel  is weggenomen. Het hoogheemraadschap heeft een vernieuwde persleiding waar belangrijke knelpunten zijn opgelost en de leidingweerstand is verbeterd. 

Gebiedsmanagers heeft dit project vanaf initiatieffase tot en met contractbeheersing van het E&C-contract uitgevoerd. Naast het technische aspect hebben we ook onze bijdrage geleverd aan de zakelijkrecht overeenkomsten en juridische afwikkeling. Wij kijken terug een intensieve en prettige samenwerking met alle partijen 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

september 29, 2019