Dutch Housing Company heeft Gebiedsmanagers benaderd voor de advisering en engineering van de ontwikkeling op de locatie Zandweg 206 te Vleuten- De Meern in de gemeente Utrecht. Een mooi project waar wij in actieve samenwerking met diverse netwerkpartners onze gezamenlijke expertise hebben kunnen inzetten!

Dit prestigieuze project bestaat uit zeven vrijstaande landhuizen en een zomerhuis die rond de uit 1889 daterende monumentale boerderij komen te liggen. Hier gaat men wonen als het ware in een eigen wijkje.

Wij zijn van start gegaan met de inventarisatie en (nader) onderzoek. In dit relatieve kleine project zijn vrijwel ook dezelfde onderzoeken nodig als voor een veel grotere woningbouwlocatie. In samenwerking met onze netwerkpartner IDDS is een archeologisch onderzoek uitgevoerd, waarna een veldonderzoek uitgevoerd is. Ook is er, in samenwerking met IDDS,  een vooronderzoek conventionele explosieven (CE) uit de Tweede Wereldoorlog uitgevoerd.

In samenwerking met Ecoresult hebben wij een quicksan flora en fauna onderzoek uitgevoerd. 

Door Mulleners + Mulleners is een eerste aanzet gemaakt voor de inrichting van de buitenruimte wat past bij de architectuur van de landhuizen. Dit idee is verder
uitgewerkt door ons, waarbij natuurlijk ook de klimaatadaptieve inrichting, maar ook de invulling van een rustieke uitstraling,  een belangrijke rol speelde. 

In dit duurzame plan wordt natuurlijk geen gas meer toegepast. In overleg met de nutsbedrijven zijn de voorzieningen besproken en is het nutstracé vastgelegd. Nu zijn wij de laatste hand aan het leggen aan de contractstukken voor aanbesteding van het werk. Naast de uitvoeringstekeningen is een werkomschrijving opgesteld met alle werkzaamheden van het bouwrijp maken, ontgraven bouwput tot en met het woonrijp maken waarbij ook de lichtmasten worden aangebracht.

De werkzaamheden zullen nog starten voor de zomervakantie, daarna wordt gestart met de bouw van de woningen en het opknappen van de monumentale boerderij.

Voor nadere vragen hierover neem gerust contact op met Mark van der Valk | mark.vandervalk@gebiedsmanagers.nl!