Zierikzee Poortvernieuwing 2

Bij het project Poort Vernieuwing 2 in Zierikzee werkt Gebiedsmanagers in opdracht van Lindeloof aan de rioolvernieuwing en herinrichting van de Volkerakstraat, Wielingerstraat en Vlakestraat in Zierikzee. In nauwe samenspraak met de gemeente Schouwen Duiveland en Lindeloof is er gekeken naar klimaatadaptieve maatregelen en mogelijke besparingsopties. Er is uiteindelijk gekozen voor de oplossing, waarbij het vuilwaterriool deels gerelined wordt. Ook is drainage toegepast in het cunet in combinatie met Permeoblokken (infiltrerende goot). De Permeoblokken vervangen grotendeels de geplande hemelwaterriolering, zodat de graafwerkzaamheden geminimaliseerd worden. Het resultaat is een aanzienlijk snellere uitvoeringsperiode met minder overlast voor de omgeving. En een duurzamere oplossing, die water op locatie vasthoudt en vertraagd af voert. En zijn we binnen het budget gebleven. Onze conclusie is dat deze vorm van samenwerking ruimte creëert voor innovatie, die de herinrichting klimaatbestendiger maakt, hinder voor de omgeving minimaliseert en kosteneffectief is. Daarmee dank voor de gemeente Schouwen Duiveland die de opdrachtnemer bij de start van het project op basis van algemene kwaliteitskaders en een taakstellend budget het vertrouwen heeft gegeven haar oplossingen in te brengen en het ontwerp verder uit te werken. Ten opzichte van de traditionele voorbereiding is er een enorme versnelling gecreëerd en is de gemeentelijke organisatie optimaal ontzorgt.

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

september 13, 2018