Projectuitwerking

De aanpak van Gebiedsmanagers stelt u in staat uw projectdoelstellingen te behalen. Wij werken met een hoog draagvlak aan innovatieve, duurzame oplossingen met meerwaarde.

Gebiedsmanagers biedt een actieve bijdrage aan een verbetering van de ketensamenwerking. Met een juist contractadvies ligt de basis voor een uitvoeringscontract, waarmee de basisinformatie in orde is en risico’s helder benoemd en afgebakend zijn.

Wij zijn een groot voorstander om de inschrijvers/opdrachtnemer hun uitvoeringsexpertise in te laten zetten en innovatie, juist bij klimaatadaptieve projecten, een kans te geven.

Ons vertrekpunt (en instrumentarium) om de projectvoorbereiding zo efficiënt mogelijk op te zetten zijn:

  • Een digitaal projectenhandboek, waarin een gemeentelijk handboek en een klimaatadaptieve ‘catalogus’, geïntegreerd zijn. Waardoor het handboek  als toetsingsinstrument gebruikt kan worden voor innovaties.
  • Een unieke enquêtetool, anticiperend op een gewenste aanpak vanuit de Omgevingswet, waarin elke partij de mogelijkheid heeft op basis van kaartmateriaal inbreng te leveren, omtrent knelpunten  en door benoeming van mogelijke oplossingen.
  • Een gebiedsportaal, waarmee alle projectinformatie eenduidig wordt opgebouwd en gedeeld. En daarbij natuurlijk ook alle beschikbare GIS-info van de klimaatatlas zijn ingebracht.
  • Een projectdossier voor de opdrachtnemer, waarmee het verificatie en validatieproces optimaal ingericht is voor afstemming met de opdrachtgever en uiteindelijk het projectdossier direct verwerkt kan worden in het beheersysteem van de opdrachtgever.

Gebiedsmanagers ondersteunt ook desgewenst opdrachtnemers in de projectuitwerking (tenzij wij betrokken zijn bij het voortraject van de opdrachtgever). Het liefst vanaf de aanbestedingsfase, om daarmee creativiteit en robuuste projectbeheersing in te brengen. Bij het uitwerken van het project namens de opdrachtnemer werken wij veelal met Relatics en zijn we alert op het feit dat een werk na oplevering ook altijd aan de beheerder zal worden overgedragen. Onze revisiedocumenten zijn dan ook zeer makkelijk in reguliere beheersystemen te verwerken.