We zijn het jaar 2020 goed van start gegaan! Eind januari is het raamcontract voor civiele ingenieursdiensten aan Gebiedsmanagers gegund en inmiddels kunnen wij aankondigen dat we officieel opdracht hebben!  Het raamcontract is vastgelegd voor minimaal 2 jaar met een mogelijke verlenging van nog 4x 1 jaar. Samen met 4 andere ingenieursbureaus gaan wij de komende jaren zorg dragen voor de voorbereiding van projecten in de openbare ruimte van de gemeente Delft.  De komende jaren staat de Gemeente Delft voor enkele belangrijke (gebieds)ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het gebied Schieoevers en rondom het Reinier de Graaf ziekenhuis. De gemeente heeft o.a. de ambitie om in de periode tot 2040 zo’n 15.000 woningen te bouwen en bovendien ruimte te maken voor 10.000 nieuwe banen. Om de impact hiervan op de stad goed te beschouwen is er behoefte aan goede analyses, adviezen en technische werkvoorbereiding.  Daarnaast heeft de gemeente een grote beheer en onderhoud opgave aan onder meer wegen, kades, bruggen en riolering. Hierbij staat een volhoudbare duurzame integrale wijkaanpak centraal  Wij zijn trots om bij te mogen dragen aan de ambities van de gemeente Delft.

Weten hoe wij de buitenruimte inrichten?

Ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief!

Je bent succesvol aangemeld voor onze nieuwsbrief!

There was an error while trying to send your request. Please try again.