Aannemer CMD civiele werken is in 2020 door de gemeente Rijswijk geselecteerd om in een bouwteam het project RijswijkBuiten te realiseren. In het deelgebied Parkrijk, die zijn naam dankt aan het aangrenzende Wilhelminapark, worden tot en met medio 2024 circa 1.100 woningen gebouwd. Gebiedsmanagers vervult namens CMD de rol van Realisatiemanager en wij zijn daarmee de schakel tussen het ontwerpteam en het realisatieteam.
Parkrijk wordt zo ingericht dat elke straat in verbinding staat met het veelzijdige recreatiegebied. Duurzaamheid staat hierbij centraal, in zowel de woningen en de inrichting van de openbare ruimte. Het openbaar gebied wordt ingericht op de toekomst met een robuust water- en poldersysteem, diversiteit in groen om hittestress te voorkomen en maatregelen om hemelwater te laten infiltreren naar de ondergrond.

Het bouwteam, bestaande uit gemeentelijk projectbureau en haar adviseur, Combinatie MiddenDelfland (CMD), werkt ontwerp uit, bewaakt gezamenlijk het budget en is verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van de diverse deelgebieden.

Het ontwerp wordt opgesteld door het ontwerpteam en voorgelegd aan het realisatieteam. Het realisatieteam beoordeelt de tekeningen en kijkt of er op uitvoeringsniveau winst te behalen valt op het budget of dat er aanvullende slimme oplossingen in de uitvoering kunnen worden doorgevoerd.

Tijdens de uitvoering stuurt onze realisatiemanager op de planning en wordt er gezamenlijk met het realisatieteam voor gezorgd dat alle bouwgronden op tijd en volgens plan opgeleverd worden aan de gemeente, zodat de bouwers op tijd kunnen starten met hun activiteiten.

Verder is de realisatiemanager verantwoordelijk voor de communicatie en goede samenwerking tussen uitvoerende partijen zoals bouwers en NUTS partijen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

RijswijkBuiten is een groot  project, met alle bouwhectiek, waarbij alle facetten van het bouw- en woonrijp maken aan de orde komen. De realisatiemanagers van Gebiedsmanagers bieden graag procesmatige en inhoudelijk ondersteuning om zo te komen tot een betaalbaar ontwerp en met goede afspraken met alle stakeholders.