Kostenraming en Klimaatadaptatie in Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling is een complex proces dat veel aspecten omvat, waaronder civieltechnische planning en grondexploitatie. Gebiedsmanagers speelt een belangrijke rol in dit proces, vanaf het initiatief tot en met de uiteindelijke overdracht. Een van de essentiële onderdelen van gebiedsontwikkeling is het opstellen en bewaken van de Grondexploitatie. We delen graag onze expertise en inzichten over kostenraming en klimaatadaptatie in relatie tot de inrichting van de openbare ruimte.

 

Kostenraming in de beginfase

Elk gebiedsontwikkelingsproject heeft zijn eigen doelstellingen en unieke kenmerken. Vaak worden we benaderd om op basis van de eerste schetsen een eerste kostenraming of een opzet voor de Grondexploitatie (GREX) te maken. Wij doen dit graag en beschikken daarvoor over onze eigen kostenkengetallen. In dit artikel bieden we een eerste handvat om zelf een idee te krijgen van de kosten met betrekking tot de inrichting van de buitenruimte.

Klimaatadaptieve maatregelen

In samenwerking met SUM City hebben we deze publicatie opgesteld om inzicht te bieden in het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte. We hebben diverse veelgebruikte klimaatadaptieve maatregelen opgenomen, die toegepast kunnen worden op verschillende soorten dwarsprofielen. In het referentieboek geven we voorbeelden met betrekking tot afwatering, Infiltratie, Waterberging en riool

 

Het Referentieboek Openbare Ruimte

Als je geïnteresseerd bent in meer gedetailleerde informatie en praktisch beeldmateriaal over kostenraming en klimaatadaptatie in gebiedsontwikkeling, raden we je aan het Referentieboek Openbare Ruimte te raadplegen. Dit boek biedt een uitgebreid overzicht van kostenkengetallen die gekoppeld kunnen worden aan ruimtelijke (klimaatadaptieve) kwaliteit voor projecten in de beginfase.

Bereid om te Inspireren en te Adviseren

Wij zijn altijd bereid om in een persoonlijk gesprek onze expertise en inspiratie met je te delen en je te verrassen met nieuwe ideeën. Als gebiedsmanagers hebben we uitgebreide ervaring op het gebied van klimaatadaptatie en kunnen we je helpen bij het ontwikkelen van innovatieve en duurzame oplossingen voor de inrichting van de openbare ruimte.

Op zoek naar meer informatie over onze klimaatadaptieve expertise en de projecten waaraan we hebben gewerkt? Kijk dan ook even naar ‘Samenwerken aan klimaatadaptatie’.