In Delfgauw wordt nieuwbouw gerealiseerd tussen de burgemeester Merkusstraat en de Zuideindseweg. Dit biedt mogelijkheden om het bestaande rioolgemaal Delftsestraatweg te verplaatsen naar de nieuwbouwlocatie. De gemeente Pijnacker-Noordorp wil het rioolgemaal al langere tijd verplaatsen, voornamelijk vanwege de bereikbaarheid van het gemaal: het gemaal staat op een plek die alleen bereikbaar is via particulier terrein. Op de nieuwe locatie kan het gemaal zodanig ingepast worden dat deze zonder overlast voor de omgeving bereikbaar is voor onderhoud. 

Gebiedsmanagers ondersteunt de gemeente in de voorbereiding en engineering van het nieuwe rioolgemaal. Er worden diverse onderzoeken uitgevoerd om de ondergrond goed in beeld te brengen en er wordt een tracé-onderzoek voor de aan te leggen persleiding uitgevoerd. 

Er wordt een projectspecifiek PvE opgesteld en ook een VO van het rioolgemaal en de persleiding. Ook het contract- en aanbestedingstraject wordt voor de gemeente verzorgd.