lely20110201_200dpiDe gemeente Maassluis en Lely hebben een volgende stap gezet in de ontwikkeling van de Lely Campus. Op dinsdag 1 maart is de samenwerkingsovereenkomst getekend en dit maakt de weg vrij om het bestemmingsplan te wijzigen en daarmee ruimte te bieden aan nieuwe vormen van samenwerkingsverbanden met andere bedrijven op de Lely werklocatie. Deze ontwikkeling wordt gekoppeld aan de realisatie van de nieuwe ontsluiting van de Lely Campus op de Cornelis van der Lelylaan die dit jaar wordt aangelegd.

Met de toekomstige vestiging van bedrijven op het terrein van Lely kan het bedrijf de samenwerking met hen beter organiseren. Het betreft enerzijds de toeleveranciers, die logistieke voordelen bieden, maar bovenal wordt de innovatiekracht van Lely en van de partnerbedrijven verbeterd. Anderzijds moet deze locatie een broedplaats worden voor bedrijven die voortkomen uit Lely (spin-off bedrijven) en start-ups, waar nieuwe ideeën en producten gelanceerd worden.

De bovenstaande ontwikkeling van de Lely Campus is een vervolg op het plan voor de Dijkpolder dat in 2012 is vastgesteld. In dit plan zijn zowel Lely als de nieuwe woonwijk aan de weverskade Wilgenrijk opgenomen en ook de ideeën over het realiseren van een innovatiecampus zijn hierin vastgelegd.

Inmiddels wordt de uitvoering van het plan voor de Dijkpolder duidelijk zichtbaar. In 2014 heeft Koningin Maxima het nieuwe duurzame hoofdkantoor van Lely geopend. De eerste huizen in Wilgenrijk zijn gebouwd waarbij een aantal zelfs al bewoond en dit jaar wordt de nieuwe ontsluitingsweg aangelegd in de vorm van een brug over de weverskade.

Gebiedsmanagers heeft een bijdrage geleverd bij de gewenste concretisering van het bestemmingsplan. Zo was Gebiedsmanagers verantwoordelijk voor de civiel technische vertaling en begeleiding rondom de Flora en Fauna-richtlijnen. Ook heeft Gebiedsmanagers met het Hoogheemraadschap de watertoets opgesteld en geïmplementeerd in het vigerend waterhuishoudkundig plan. Verder is er onderzoek gedaan naar verschillende tracés voor kabels, leidingen en rioleringen. Hierbij vooral lettend op doorkijk naar fase 2 voor doorgroei van de Lely Campus. Ook de archeologische coördinatie in kader van het bestemmingsplan behoorde tot de verantwoordlijkheden van Gebiedsmanagers.

Het nieuwe bestemmingsplan is in procedure genomen en wordt dit voorjaar aan de gemeenteraad ter vaststelling voorgelegd.

Samenovereenkomst Lely Campus ondertekend, Gemeente-Info 3 maart 2016

Weten hoe wij de buitenruimte inrichten?

Ontvang 4x per jaar onze nieuwsbrief!

Je bent succesvol aangemeld voor onze nieuwsbrief!

There was an error while trying to send your request. Please try again.