Gebiedsmanagers was dit jaar genomineerd voor de RIONEDinnovatieprijs 2020! Op 6 februari jl. stonden wij dan ook op het podium van RIONEDdag 2020 om onze inzending te presenteren. Deze innovatie is tot stand gekomen in samenwerking met “Stichting Rondom GWW” (aannemers in de Rijnmondregio) en de gemeente Rotterdam.  

Als sector staan we voor een grote maatschappelijke opgave. De rioleringsopgave bestaat voor een belangrijk deel uit vernieuwing van bestaande infrastructuur, maar steeds vaker kijken ontwikkelaars én beheerders ook naar functionele verbeteringen gericht op een klimaatbesteding en duurzaam waterbeheer. De komende jaren wordt de hoeveelheid werk niet minder. Hoe gaan we deze opgave efficiënt regelen met steeds minder mensen? De bouwagenda (DigiDealGO) spreekt de ambitie uit dat verbetering van de ketensamenwerking uiteindelijk leidt tot kostenreducties, kwaliteitsverbeteringen en tempoversnelling. Gebiedsmanagers heeft met het Gebiedsportaal een stevige stap voorwaarts gezet in deze ketensamenwerking! 

De basis voor deze digitale ketensamenwerking staat; één gedeelde digitale taal voor beheerders is inmiddels vastgesteld met de IMBOR (‘openbare ruimte’) en GWSW (‘riolering’) standaarden. Hiermee wordt een efficiënte gegevensoverdracht mogelijk gemaakt. Op basis van diverse rioleringsprojecten heeft Gebiedsmanagers aangetoond dat via onze aanpak met hulp van het Gebiedsportaal deze theorie werkelijkheid wordt. Het Gebiedsportaal is één omgeving waarop alle data, zowel 2D/3D CAD, onderzoeken en inmetingen verzameld en ontsloten wordt. De data in het Gebiedsportaal is in de basis geënt op de IMBOR en GWSW. Maar in het Gebiedsportaal wordt ook de link gelegd met het kwaliteitsborgingssysteem (ontwerp-, uitvoeringsfase en overdracht) en fungeert als spil in documentmanagement.   

Wij hebben tijdens onze presentatie aan het RIONED publiek kunnen toelichten wat de voordelen zijn van ons Gebiedsportaal: 

  • Alle ontwerpinformatie dient als basis voor de start van de aanbestedings– en uitvoeringsfase. NLCS tekeningen worden verrijkt met IMBOR/GWSW data. 
  • Multidisciplinair en digitaal samenwerken binnen de keten, waarbij iedere gebruiker vanuit zijn eigen vakdiscipline en rol de data kan raadplegen en/of muteren.  
  • Altijd de actuele projectinformatie binnen handbereik op één centrale locatie. Vanaf ontwerp tot overdracht aan de beheerder. Databehoud in de keten van engineering en uitvoering tot aan het beheer (van ontwerp-tot opleverdossier). 
  • De vaak specialistische modellen op een open, laagdrempelig, platform ontsluiten zonder afhankelijk te zijn van specifieke software.  
  • De vorderingen in het project monitoren (opdrachtgever),  verificatie/ validatie uitvoeren en vastleggen (opdrachtnemer en opdrachtgever).  
  • Projectrelevante data voor derden (nutsbedrijven, omwonenden) toegankelijk maken, feedback vragen en daarmee participatie concreet maken. 
  • Revisie verwerken door de beheerder wordt controleren van de aangeleverde revisiedata in plaats van opnieuw inmeten. 
  • Een digitaal opleverdossier opbouwen dat geschikt is voor het beheersysteem. Hiermee verkrijgt de beheerder uiteindelijk alle voor hem relevante projectdata die is opgebouwd tijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase in een bruikbaar format.  
  • Gemeentebreed overzicht verkrijgen op programmaniveau in plaats van alleen op projectniveau. Het Gebiedsportaal is daarmee dashboard voor de programmasturing.  

We kijken met trots terug op onze nominatie. We zijn helaas niet in de prijzen gevallen, maar de ruimte die RIONED ons bood om onze BIM-aanpak onder aandacht te brengen bij een breed publiek –of het nu opdrachtgevers, aannemers of geïnteresseerden zijn-  sterkt ons in onze missie de ketensamenwerking verder te verbeteren! 

 

Ook benieuwd? Kijk voor meer informatie op www.Gebiedsportaal.nl of neem contact op met Peter Caesar, hij vertelt u er met plezier meer over! Eén simpele presentatie laat meer zien dan bovengenoemde opsomming.