Specialismen

Handboek Online

Vrijwel elke gemeente in Nederland beschikt over een handboek, programma van eisen (PvE) of leidraad voor de inrichting en beheer van de openbare ruimte (Lior). Hiermee worden de eisen, richtlijnen en (proces)afspraken voor de inrichting van de openbare ruimte binnen een gemeente vastgelegd en gecommuniceerd. Gemeentes stellen hiermee een basiskwaliteit vast waaraan de uitstraling en beheerbaarheid van de openbare ruimte moet voldoen. Afhankelijk van het type werk dient deze algemene set eisen voor een project specifiek gemaakt te worden door de relevante delen, aangevuld met projectspecifieke afspraken en eisen van derden over te hevelen naar een projectspecifiek programma van eisen. Gebiedsmanagers heeft hiervoor een uniek Handboek Online ontwikkeld, met voordelen voor beheerders, initiatiefnemers/ opdracht gevers en opdrachtnemers.

Lees het volledige verhaal in onze digitale brochure:

(meer…)

Klimaatadaptatie


De komende jaren zullen in Nederland de overlast en kosten ten gevolge van klimaatverandering alleen maar toenemen. Dit heeft een directe relatie met de leefbaarheid van wijken en de betaalbaarheid van wonen. Gebiedsmanagers ziet in deze ontwikkeling vooral een mooie kans. Verouderde woonwijken vragen om een nieuwe herinrichting. Samen met bewoners een mooi startpunt om de leefbaarheid te vergroten en daarmee effectief te anticiperen op deze optredende klimaatverandering. Uiteindelijk is een woonwijk gemaakt door en voor de mens. De mens is het uitgangspunt voor de herinrichting van de wijk. De bewoners worden daarom vroeg in het proces betrokken, zodat hun wensen worden meegenomen in het uiteindelijke ontwerp.

Lees het volledige verhaal d.m.v onze Infographic

(meer…)

Building Information Management

Gebiedsmanagers maakt vanaf de initiatieffase actief gebruik van een eigen Building Information Management systeem (BIM). Wij beschikken over actuele kennis om onze opdrachtgevers vanaf de eerste stappen bij gebiedsontwikkelingen en reconstructies de voordelen van BIM praktisch toe te laten passen. Daarnaast biedt onze aanpak ook voordelen in het ontwerpproces en in de realisatie- en opleveringsfase!

Lees het volledige verhaal in onze digitale brochure:

(meer…)

Duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsontwikkeling

Het afgelopen jaar hebben wij ook een bijdrage mogen leveren aan het schrijven van Breeam NL Gebied. Hiermee kan ook een duurzaamheidstoets op bestaande gebieden worden uitgevoerd. Hiermee kan de Breeamcertificering voor zowel ontwikkelende partijen alsmede beherende partijen een prima instrument zijn om uw duurzaamheidsambities te concretiseren. Voor nadere info over dit, klik hier, maar wij kunnen nu natuurlijk ook altijd vrijblijvend nader informeren over de mogelijkheden. Wij hebben een aantal specialisten in dienst, waaronder Richard Walet die als lid van de commissie Breeam Gebied, meeschreef aan de certificering.