Stationstuinen Barendrecht: een duurzame, natuurinclusieve en gezonde woonwijk

Barendrecht is snelgroeiend en om voldoende woningen te realiseren voor de groeiende woningvraag wordt rondom het treinstation Barendrecht, een bestaand bedrijventerrein getransformeerd tot een nieuwe woonrijk met ongeveer 3500 woningen.  Duurzaamheid, natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie, gezondheid en autoluw staan hierbij centraal.

Gebiedsmanagers is gevraagd door de gemeente Barendrecht voor het opstellen van het ambitieplan voor het bestemmingsplan en op dit moment wordt het Waterhuishoudkundigplan vorm gegeven. In Waterhuishoudkundigplan worden de maatregelen uitgewerkt, om water zo lang mogelijk vast te houden om de gevolgen van droogte te beperken. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat deze ontwikkeling niet alleen met de gevolgen van piekbuien om kan gaan, maar ook koel en groen blijft gedurende een warme of droge periode. Gebiedsmanagers werkt hierin nauw samen met de gemeente Barendrecht en het Waterschap Hollandse Delta.

Om een klimaatadaptieve ontwikkeling te realiseren moeten er niet alleen in de openbare ruimte maatregelen genomen worden, maar ook op de private terreinen. Er wordt namelijk ook op de gebouwen een 50mm waterberging gerealiseerd en wordt er ruimte gemaakt voor nestmogelijkheden voor diverse fauna. In de openbare ruimte staat in elke straat verlaagd groen voor de eerste buffer en wordt alleen bij langdurige neerslag of piekmomenten direct naar het openwater en inundatiegebieden gebracht.

Gezonde bereikbaarheid speelt ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van Stationstuinen. Er wordt prioriteit gegeven aan voetgangers en fietsers, zodat het openbaar vervoer (met in directe nabijheid Station Barendrecht) optimaal benut kan worden. Ook wordt ingezet op deelmobiliteit en bescheiden autogebruik en -bezit. Dit alles om de woonwijk zo gezond mogelijk te maken voor de bewoners.