Gebiedsmanagers staat middenin het civieltechnische werkveld. Daarin zien wij de praktische gevolgen van klimaatverandering. Onze leefomgeving heeft te maken met extremiteiten op het gebied van hitte, neerslag en droogte. Deze alsmaar urgenter wordende opgave vraagt om pragmatische adaptie.  Gebiedsmanagers ziet klimaatadaptatie niet als een losstaande uitgaging, maar als een integrale opgave die voor alle stakeholders in een project of gebied een centrale rol speelt. Ondanks deze complexiteit streven wij naar functionele en haalbare toepassingen. 

Gebiedsmanagers heeft vanuit deze visie een innovatieve toepassing ontwikkeld: een online gebiedsportaal. In dit portaal kan een stresstest worden uitgewerkt en inzichtelijk gemaakt. Hier kunnen hittestress-, wateroverlast- en kwetsbare locaties eenvoudig worden aangegeven. Tevens wordt het portaal standaard gecombineerd met beschikbare openbare data zoals luchtfoto’s, de BGT, de BAG, het bestemmingsplan en de ecologische hoofdstructuur. Doordat het een online portaal is kan het altijd en overal worden geraadpleegd. Dit maakt het een pragmatisch en efficiënt communicatiemiddel dat kan worden gebruikt voor presentaties, of voor transparante informatievoorziening richting uw stakeholders zoals bewoners, gemeenten en gebruikers.

 

Met het gebiedsportaal kunt u dus op transparante wijze al uw thema’s en stakeholders integraal meenemen in een scherpe stresstest. Zodoende kunt u met een hoog draagvlak werken aan duurzame oplossingen. Onze toepassing stelt u in staat uw projectdoelstellingen te behalen én te innoveren. Zo helpen wij u sneller meerwaarde te bereiken in projecten.