In het zuidelijk havengebied in het centrum van Alblasserdam is al jarenlang een versteend gebied aanwezig dat gebruikt wordt voor auto’s, campers en boten. De ambitie van de gemeente Alblasserdam is om dit gebied de komende jaren te transformeren naar een levendig onderdeel van het dorpscentrum. Gebiedsmanagers heeft voor deze ontwikkelcompetitie de aanbestedingsstukken opgesteld en opdrachtgever ondersteund in het beoordelings- en gunningsproces.

Doelstelling van de ontwikkelopgave is om op het terrein een programma te realiseren van circa 90 woningen (inclusief parkeerplaatsen), waarvan 40 in de sociale sector. Op het terrein zal mogelijk een parkeertransferium voor +/- 350 auto’s worden ontwikkeld. Dit transferium moet bijdragen aan het reduceren van het aantal verkeersbewegingen van bezoekers tussen Alblasserdam en werelderfgoed Kinderdijk. Daarnaast wordt in de ontwikkelopgave een duurzame openbare ruimte voorzien met een mogelijke voetgangersbrugverbinding met cultureel centrum Landvast.

Geel gearceerd: ontwikkellocatie Zuidelijk Havengebied Alblasserdam

Gebiedsmanagers, en haar netwerkpartners Ferens en WerkenaandeStad, hebben de gemeente Alblasserdam procesmatig en juridisch geadviseerd. Er is gekozen om een partnerselectie als procedure toe te passen. Deze procedure sluit aan bij de wensen van de gemeente: snel duidelijkheid op concrete resultaten, selectie op geschiktheid en een ontwikkelpartner, die het stedenbouwkundig plan opstelt.

In de ontwikkelovereenkomst zijn afspraken opgenomen over de op te leveren producten: een integraal plan voor de opgave, inclusief omgevingsmanagement (communicatie en (digitale) participatie) en een voorstel (business case) voor de aanleg en exploitatie van parkeervoorziening en andere toeristische voorzieningen. Daarnaast zijn een Go/NoGo en exit-regeling, een rekenvergoeding en procesafspraken rond planning, samenwerking en uitvoering (en bekostiging) van benodigde onderzoeken en procedures opgenomen in de overeenkomst.

In de aanbestedingsleidraad is opgenomen op welke kwaliteitscriteria gescoord kon worden en zijn wegingsfactoren toegekend op onderdelen “Proces en Planning”, “Communicatie, participatie, stakeholder- en omgevingsmanagement” en “Innovativiteit en Duurzaamheid”. Hierbij is, conform ambitie van de gemeente,  veel waarde toegekend aan omgevingsmanagement, innovativiteit en duurzaamheid.

Op 1 september is de tender uitgeschreven waarop vier ontwikkelaars hebben ingeschreven. De inschrijvingen zijn beoordeeld en gewogen op de diverse kwaliteitscriteria, waarbij de inschrijving van De Langen & Van den Berg Vastgoed B.V. in samenwerking met Stevast Ontwikkeling B.V., met de beste prijs-kwaliteit is beoordeeld. De voorbereidings- en aanbestedingsfase is nu succesvol afgerond, de ontwikkelovereenkomst getekend en de ontwikkelfase gestart.

Ook tijdens de ontwikkelfase blijft Gebiedsmanagers nauw betrokken bij deze gebiedsontwikkeling. Zo zullen we een adviserende en toetsende rol vervullen voor de gemeente, waarbij haalbaarheid en toetsing op innovatie en advisering in duurzaamheid en omgevingsmanagement tot de werkzaamheden behoren. We bieden daarnaast juridische ondersteuning in het tot stand brengen van de realisatieovereenkomst tussen gemeente en ontwikkelaar. Voor borging van procesafspraken en producten, die worden opgeleverd tijdens dit het proces, wordt het Gebiedsportaal ingezet.

De ontwikkelfase eindigt na de zomer van 2021, wanneer het stedenbouwkundig plan van de ontwikkelaar moet worden vastgesteld en de realisatieovereenkomst wordt getekend. Wanneer alles volgens planning verloopt heeft Alblasserdam er vanaf eind 2023 een centrum met een toekomstbestendig multifunctioneel bruisend havengebied bij. Een mooie opdracht waar we onze expertise en producten in kwijt kunnen en waar we graag met veel energie onze steen aan zullen bijdragen!