DWebinar-reeks Gebiedsportaal zit er op! In augustus en september hebben onze adviseurs Amresh en Rik vier Webinars gehouden waarin zij uitleg gegeven hebben over het Gebiedsportaal en de meerwaarde van het gebruik ervan.  

Het Gebiedsportaal is een online, GIS-based, kaartviewer waarin projectgegevens worden opgeslagen, behouden, getoond en gedeeld. Het Gebiedsportaal is hét platform om openbare én projectinformatie te documenteren en 24/7 online te delen met het projectteam, derden en de omgeving. Op deze wijze maakt het Gebiedsportaal integrale ketensamenwerking mogelijk en zorgt het voor 100% informatiebehoud van initiatie tot beheer. Het betrekken van alle relevante partijen zorgt voor een gedragen ontwerp en efficiënte communicatie.  

In de Webinar is onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers (gemeenten en ontwikkelaars) en opdrachtnemers (aannemers). In de Webinar gericht op de opdrachtgevers zijn functies als het tijdspad-/fasering van de gebiedsontwikkeling ontwikkelingburgerparticipatie en het dashboard projecten toegelichtIn de Webinar gericht op de opdrachtnemer zijn functies als de digitaal eisenverificatie en opleverdossierconflictanalyse en meldingregistratie toegelicht 

Kon je er niet bij zijn? Niet getreurd, de Webinar is terug te zien op onze site. Klik hier om de Webinars terug te kijken!

 

Heb je aan de hand van de Webinar aanvullende vragen of wil je graag met ons in gesprek? Neem gerust contact op!