Verleg je grenzen en leer van onze wijkgerichte aanpak

De toekomst van Asperen

De gemeente West- Betuwe wil de openbare ruimte van de oude kern Asperen toekomstbestendig inrichten. Dit sluit aan bij het kerngericht werken van de gemeente. Dit kerngericht werken is een filosofie en werkwijze om in de kernen naar problemen en kansen te kijken én daar naar te handelen. Daarbij wordt de inwoner centraal gesteld en is er oog voor de eigenheid van die kernen. Op deze manier wordt de leefbaarheid in de kernen versterkt. De specifieke kracht van de samenleving wordt benut. Waarbij inwoners en organisaties worden uitgedaagd om zelf initiatieven te nemen en activiteiten te ontwikkelen.

Meetbare resultaten in de eerste fase

Het project in Asperen heeft al meetbare resultaten geboekt. De combinatie van een robuust rioolsysteem met slimme afwatering en berging, evenals andere klimaatadaptieve maatregelen, is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de leefomgeving. Asperen is een schoolvoorbeeld van hoe samenwerking en innovatie steden kunnen transformeren. Een kans om niet alleen een veerkrachtig rioleringssysteem te creëren, maar ook om andere klimaatadaptieve maatregelen te integreren in een allesomvattend ontwerp. Dit ontwerp komt tot stand via een zorgvuldig participatieproces.

Asperen onderzoek omgeving
Klimaatatlas

Verkenning van gemeentelijke richtlijnen en ambities

Maar voordat het participatieproces begint, verkennen we gemeentelijke kaders, uitgangspunten en ambities op het gebied van waterbeheer, hittebestrijding, droogte, ecologie, circulariteit, mobiliteit en sociaal beleid.

Volledige betrokkenheid van Gebiedsmanagers

Gebiedsmanagers is vanaf de voorbereidingsfase (wijkanalyse) tot en met de technische uitwerking (engineering) betrokken bij dit project. De eerste fase van de herinrichting van de openbare ruimte is al gestart en was een succes, mede dankzij onze zorgvuldige voorbereiding met de integrale wijkgerichte aanpak. Naar verwachting starten we in het vierde kwartaal van 2023 met het participatieproces voor de tweede fase. We kijken uit naar een vruchtbare samenwerking met de bewoners en ondernemers om een toekomstbestendig ontwerp te realiseren dat perfect aansluit bij de identiteit van dit prachtige stadje!

 

De openbare ruimte van Asperen wordt niet alleen mooier, maar ook duurzamer dan ooit tevoren. Ontdek hoe onze integrale en wijkgerichte aanpak resultaten oplevert die zowel het klimaat als de gemeenschap ten goede komen. Gebiedsmanagers staat klaar om jouw gemeente te helpen bij het realiseren van soortgelijke successen.

Cyril Parchomov - Omgevingsmanager