Ben jij ook geïnteresseerd in verlaging revisiekosten?

Op de infratech hebben wij op het kennisplein van Stichting Rondom GWW een prikkelende presentatie mogen geven over hoe we de revisiekosten substantieel kunnen verlagen op basis van data gedreven revisie. Met de vele belangstellenden hebben we dit onderwerp mogen toelichten en er was mooie gespreksstof.

In onze presentatie zijn we ingegaan op hoe:

  • De aannemer op basis van zijn reguliere werkproces ‘vanzelf’ uitkomt op een revisiedossier, inclusief revisietekening;
  • De beheerder op basis van dit dossier direct de data in zijn beheersysteem kan verwerken. Enorme efficiency verbetering in actualisatie van je beheersysteem.

We hebben hiermee het revisieproces sterk verbeterd. We hebben ook voorbeelden gegeven hoe we dit succesvol hebben toegepast bij revisies voor de Gemeente Schagen en dat we nu doorpakken bij andere gemeenten. Allemaal op basis van een data gedreven revisie.

Wij willen jullie, aannemers en beheerders, graag meenemen in deze kosten-, maar vooral tijd besparende mogelijkheden! Waar begint het? Door bij opstellen van het uitvoeringscontract aan te geven hoe informatie met elkaar gedeeld wordt. Daar wordt de voorbereiding niet duurder van, maar in de uitvoering en overdracht naar beheer plukken we hier de vruchten van! Maar als aannemer kan je het ook zelf oppakken; kostenreductie en meerwaarde naar je klant.

Gebiedsmanagers zien deze werkwijze als een mooi voorbeeld, die voorgelegd kan worden aan alle betrokkenen van Digicampus.

Wilt u meer weten? Bekijk hieronder de presentatie en wij helpen u graag met het terugbrengen van revisiekosten en het implementeren van data gedreven revisie in uw projecten! 

Wil je meer informatie ?