Komende jaren gaat gemeente Krimpen aan den IJssel serieus invulling geven aan de vernieuwing van haar openbare ruimte in de wijk Langeland. Hierbij de opgave om ook de ambities ten aanzien van klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid waar te maken bij deze herinrichting.

Voor de gemeente Krimpen de aanleiding om Gebiedsmanagers de vertaalslag te laten maken van visie naar (integrale) maatregelen in de wijk Langeland, en de input en betrokkenheid van overige stakeholders te verkennen. Dit wordt gedaan zodat de verduurzaming ook buiten het openbaar gebied in gang gezet wordt, met de ambitie om nieuw beleid op basis van reguliere beheerbudgetten gerealiseerd te krijgen

Samen met een brede projectgroep vanuit de gemeente, maar ook de expertise van Ingenieursbureau Krimpenerwaard, Rodenburg Wateradvies en buro Bergh is een visiedocument ‘Duurzaam Langeland’ opgesteld.
Het visiedocument biedt een heldere analyse en toepasbaarheid van diverse duurzaamheidsaspecten in de wijk Langeland en heeft uiteindelijk geresulteerd in diverse ‘sfeerbeelden’ waarmee we (projectgroep en bewoners) een eerste indruk hebben gekregen welke mogelijke (duurzame) maatregelen in het openbaar gebied, maar ook zeker aan de woningen zouden kunnen plaatsvinden.

Intussen is het eerste project concreet opgestart, met bewonersparticipatie, om daarmee te komen tot een VO document voor duurzame herinrichting van de Fresiastraat (de wijkontsluitingsweg in de wijk).
Ook voor de vervolgprojecten is met dit visiedocument een praktisch handboek ontstaan hoe vigerend beleid integraal ingepast kan worden in concrete (beheer)projecten.