Hoofdentree Cornelis vd LelylaanDe Cornelis van der Lelylaan wordt de hoofdentree van het woongebied Wilgenrijk. Door de grote hoeveelheid beplanting en bomen zal er een natuurlijke groene entree ontstaan, vanuit bestaand Maassluis naar het nieuwe woongebied. De ontwikkeling van deze hoofdentree is inmiddels in volle gang.

De ondergrond van Wilgenrijk bestaat uit lagen van klei en veen en is daarmee zettingsgevoelig. Zeker bij het aanbrengen van een grondlichaam van uiteindelijk 5 meter hoog. Het terrein is daarom voorbelast om de grond zettingsarm te krijgen voor toekomstige ontwikkelingen. Er is tijdens het project ook een flink deel van het watersysteem aangelegd (zodat de grondstromen geminimaliseerd zijn en er gelijktijdig invulling is gegeven aan de wateropgave).

Gebiedsmanagers was verantwoordelijk voor de engineering van initiatie tot contractering en uiteindelijk ook de contractbeheersing tijdens de realisatie.

Gebiedsmanagers heeft het werk middels een UAV-gc contract op basis van EMVI aanbesteed, waarbij de inschrijvers zich konden onderscheiden door het minimaliseren van restzettingen en/of het verkorten van de voorbelastingsperiode. Voorop stond dat de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk gerealiseerd moesten worden met een optimale risicoreductie voor de opdrachtgever. Uiteindelijk is het werk gegund aan Boskalis.

De uitvoeringstermijn bedroeg 20 maanden en is voltooid in de periode van september 2014 t/m april 2016. Intussen is gestart met de verdere afronding van de hoofdentree. Het contract voor dit werk is op basis van Best Value Procurement gegund aan Dura Vermeer. Komende nieuwsbrief informeren wij u graag over de verdere voortgang van dit werk.

Bijzonderheden:
* Contractvorm: UAV-GC 2005;
* Alle werkzaamheden ten behoeve van het dempen van watergangen zijn onder ecologische begeleiding uitgevoerd, in verband met de aanwezigheid van modderkruipers;