Werkvelden

Contractadvisering en -beheersing

Contractadvisering en -beheersing

Het aanbesteden van een project wordt nogal eens ervaren als een lastig proces. Het op te stellen contract voelt als een keurslijf dat eigenlijk net niet helemaal past. Terwijl juist in de aanbestedingsfase de expertise, visie en belangen van alle partijen bij elkaar kunnen worden gebracht en kunnen worden aangepast om het beste resultaat te bereiken. Door aan te besteden op basis van Best Value Procurement wordt ruimte gegeven aan alle partijen om hun inzichten in te brengen volgens een gestructureerd proces. Gebiedsmanagers heeft Best Value Procurement bij meerdere projecten ingezet wat veel tevredenheid opleverde bij de klanten. Klik hier voor het project Aanbesteding Wilgenbrug waarin de concrete toepassing en ervaring met Best Value Procurement wordt toegelicht.

Advies en Engineering

Advies en Engineering

Een goede afstemming tussen stedenbouw, planeconomie en civiele techniek is de succesfactor voor de optimale inrichting van de buitenruimte. Integraal denken, met oog op duurzaamheid, leefbaarheid en omgevingsmanagement. Vanuit deze visie bekijkt Gebiedsmanagers altijd eerst naar de wensen en behoeftes van onze klanten. Onze ingenieurs, projectmanagers en adviseurs zijn dan ook erg enthousiast en werken met passie voor hun vak. Wij hebben alle kennis in huis om ons te focussen op advies en integrale oplossingen voor de meest uiteenlopende vraagstukken.Wij zorgen dat het stedenbouwkundig ontwerp maakbaar, leefbaar en betaalbaar is. Kijk bij ons team voor een overzicht van alle enthousiaste adviseurs die voor u klaar staan.

Project- en procesmanagement

Project- en procesmanagement

Vraagstukken voor de openbare ruimte worden steeds complexer en om deze reden is project- en procesmanagement onmisbaar. Gebiedsmanagers zorgt ervoor dat de juiste mensen voor de juiste taken worden ingezet, waarbij gestuurd wordt op tijd, kwaliteit en geld. Gebiedsmanagers zorgt voor de juiste sturing van processen en voor een goede voorbereiding, uitvoering en afronding van projecten. Met gevoel voor (bestuurlijke) processen en uitermate bedreven in het meenemen van de verschillende belangen van betrokken partijen zorgen wij ervoor dat het stedenbouwkundig ontwerp maakbaar, leefbaar en betaalbaar is. Een goede afstemming tussen stedenbouw, planeconomie en civiele techniek is de succesfactor voor de optimale inrichting van de buitenruimte.