Wijkprogramma

Wij zijn van mening dat klimaatadaptatie weliswaar een specifiek aandachtsgebied is, maar dat ook (met name) energietransitie, toekomstbestendigheid, leefbaarheid maar ook bv. bodemdaling een integrale oplossing vragen, waarbij de participatieve aanpak voordelen biedt.

Ook werken gemeenten steeds vaker in gezamenlijkheid met bewoners aan een verbetering van de leefbaarheid. Dit kan resulteren in mooie initiatieven waarbij een wijkraad een eerste aanspreekpunt is voor het signaleren van mogelijke knelpunten en er in gezamenlijkheid aan een mooiere wijk gewerkt wordt. Onze ervaring is dat vanuit deze werkwijze er serieus aandacht moet worden besteed aan het formuleren van de juiste projectdoelstellingen. Puur terugvallen op het formuleren van technische randvoorwaarden is een gemiste kans om juist het aspect leefbaarheid goed mee te nemen bij de uitwerking van deelprojecten.

Juist in dit stadium zien wij grote meerwaarde door gebruik te maken van een klimaatadaptieve catalogus. Door ook alert te zijn op afwijkingen ten opzichte van een gemeentelijk handboek / Programma van eisen kan in een vroegtijdig stadium met de gemeentelijk beheerders in overleg worden gegaan onder welke voorwaarden ‘nieuwe / onbekende’ klimaatadaptieve principes toegepast kunnen worden.

Wij werken met een digitaal projectenhandboek, waarin een gemeentelijk handboek en een klimaatadaptieve ‘catalogus’, geïntegreerd zijn. Waardoor het handboek  als toetsingsinstrument gebruikt kan worden voor innovaties.