Vanaf 1 juli 2016 worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de aanbestedingswet. Wij hebben voor u de 8 belangrijkste punten uit het plan opgesomd.

1. EMVI is aanbesteden op:
– Beste prijs-kwaliteitverhouding
– Op basis van kosteneffectiviteit, zoals de levenscycluskosten
– Laagste prijs
(Hierbij dienen de laatste 2 punten bij gebruik gemotiveerd te worden in het aanbestedingsplan)

2. Uniform Europees aanbestedingsdocument in plaats van eigen verklaring

3. Voorwaarden van concurrentiegerichte dialoog zijn versoepeld. Nu ook toepasbaar indien:
– Ontwerp-of innovatieve oplossingen betreft
– Als technische specificaties niet nauwkeurig genoeg vastgesteld kunnen worden
– Bij onderhandelingen m.b.t risico’s, financiële- en juridische voorwaarden en specifieke omstandigheden.

4. Termijnen:
– termijn tussen laatste nota van inlichtingen en deadline voor inschrijven gaat van 6 naar 10 dagen
– Openbare procedure: Inschrijvingen 35 dagen i.p.v 45(kalenderdagen)
– Niet-openbare procedure: inschrijving 30 dagen i.pv 40.

5. Documenteren en motiveren aanbestedingsprocedure:
– Gedurende gehele procedure moeten genomen beslissingen gemotiveerd kunnen worden.

6. Bewaarplicht van ten minste 3 jaar na datum van gunning

7. Aanbesteding diensten IIB komt te vervallen (wordt bijvoorbeeld gebruikt bij groenonderhoud)

8. Innovatiepartnerschap:
– Moet gaan om een opdracht die gericht is op ontwikkeling van een innovatief product/dienst. De procedure wordt nu gelijk aan de mededingingsprocedure met onderhandeling.

Gebiedsmanagers heeft haar werkprocedures compleet in lijn gebracht met de aankomende veranderingen in de aanbestedingswet en is actief gebruiker van Tenderned. Wilt u alle punten weten die van belang zijn voor uw projecten? Bel dan gerust, dan praten wij u helemaal bij.
Voor een compleet overzicht van de wijzigingen kijk op de website van Pianoo