Na onze intensieve samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Maassluis, Plein06 (ontwerper) en Dura Vermeer is het inmiddels zover. Het oppervlaktewatergemaal Wilgenrijk is in bedrijf. Voor zover bekend is het gemaal Wilgenrijk het eerste oppervlaktewatergemaal, die geïntegreerd is in de pijler van een brug (hoofdontsluiting van de nieuwe woonwijk).

Het gemaal, met een capaciteit van 20 m3 per minuut zorgt ervoor dat de nieuwe woonlocatie Wilgenrijk (ca. 100 ha) droge voeten houdt. Met zijn houten aankleding zijn het gemaal en de pijler optimaal in de groene omgeving geïntegreerd. Ook is er een ecologische functie met de aanwezigheid van een 2-zijdige vissluis en vogel- en vleermuiskastjes. Met de vissluis is er een verbinding tussen de boezem en polder en wordt de ecologie versterkt binnen het woongebied Wilgenrijk.

Naast het technische aspect zijn natuurlijk ook de eigendoms- en beheerafspraken goed vastgelegd. Via een Zakelijk Recht Overeenkomst is het creatieve integrale gebruik van de (gemeentelijke) pijler, met inpandig het gemaal van het Hoogheemraadschap van Delfland,  op het eigendom van het Hoogheemraadschap van Delfland vastgelegd. Alle partijen zijn tevreden over deze integrale benadering van techniek, landschappelijke inpassingen en ecologie. Hierdoor hebben wij de gezamenlijke ambities van onze opdrachtgever Wilgenrijk, het Hoogheemraadschap van Delfland en gemeente Maassluis werkelijkheid kunnen laten worden.