Fairland studios is in uitvoering!

Deze tijdelijke woningen worden gerealiseerd in District U in de Gemeente Vlaardingen.

Wij zijn als civiel technisch adviseur betrokken bij de bouw van deze woningen. Voor dit prachtige project verzorgen wij de tekeningen voor het bouwrijp maken en de begeleiding tijdens de uitvoering.

In voorbereiding op de plaatsing van de tijdelijke woningen zijn na de sloop van het bestaande gebouw op deze locatie de oude vervallen kabels en leidingen verwijderd. En om de ondergrond dan ook daadwerklijk bouwrijp te maken is de bouwput aangevuld en is de fundering voor de woningen aangebracht.

De tijdelijke woningen worden door een nieuwe verzamelleiding aangesloten op het bestaande gescheiden rioolstelsel. Naast de riolering hebben de andere disciplines zoals water, electra en data een plek in de ondergrond toegewezen gekregen. Tussen de 2 rijen woningen komt aan beide kanten een trappenhuis te staan. De palen van het trappenhuis aan 1 zijde zijn geplaatst tussen bestaande riolering. Gebiedsmanagers heeft de afstemming gedaan met de betrokken partijen om de juiste coördinaten te bepalen.

Nu zijn wij toe aan de volgende stap en hebben wij de technische tekeningen opgesteld voor het aanbrengen van verhardingen en groenvakken. Tijdens de bouw wordt het terrein woonrijp gemaakt, zodat bij de oplevering van de woningen er een mooie verharding ligt.

Binnenkort volgt nog een update. Trots dat wij vanuit Gebiedsmanagers een bijdrage mag leveren aan dit project!