Waterberging

Je bent hier:

Een gezonde en duurzame leefomgeving begint o.a. bij slimme oplossingen voor bodem en water. Gebiedsmanagers zet zich in voor efficiënt bodem- en waterbeheer dat bijdraagt aan een leefbare omgeving voor iedereen.
Ontdek hoe wij ruimte scheppen voor water, infiltratie, en berging met innovatieve diepte-infiltratie.

Diepte-infiltratie: Slimme oplossing voor watertekorten

Periodes van droogte worden steeds langer, waardoor het tekort aan zoetwater toeneemt. Met diepte-infiltratie wordt zoetwater diep in de ondergrond opgeslagen, waardoor het langdurig beschikbaar blijft zonder extra ruimte bovengronds in te nemen.

Voordelen van diepte-infiltratie voor ruimtebeslag:

  • Minder ruimte nodig voor het graven van water;
  • Flexibele inpassing op locaties naar landschappelijke wensen;
  • Minder leidingen in openbare ruimte;
  • Geen aanpassingen in het watersysteem nodig voor afvoer van water bij zwaardere klimaatbuien.

Voordelen van diepte-infiltratie voor de waterbeheerder:

  • Behoud van water in het gebied en mogelijkheid tot hergebruik;
  • Vermindering van zoute kwel in de regio;
  • Energiebesparing in waterafvoer met gemalen;
  • Duurzaam gebruik van natuurlijke drukverschillen zonder energieverbruik;
  • Kostenbesparing doordat regenwater niet afgevoerd hoeft te worden via het bestaande watersysteem.

Wij denken graag vrijblijvend mee bij herinrichtingen, ontwikkellocaties en bestaande opgaven. Zo verkennen en visualiseren we vroeg de mogelijkheden voor diepte-infiltratie. Bij kansrijke toepassingen bieden wij volledige ontzorging van ontwerp tot realisatie en onderhoud. Laten we samen werken aan duurzame oplossingen voor waterbeheer!

Klimaatadaptief ontwerpen

Op zoek naar slimme oplossingen voor klimaatadaptatie in herinrichting en nieuwbouwprojecten?

Waterhuishoudkundigplan

Waterhuishoud-
kundigplan

Wat houdt een goed watersysteem in dat rekening houdt met klimaatverandering en ecologie voor betere waterkwaliteit?

Verleggen AC persleiding Wilgenrijk

Rioleringsplannen

Hoe wordt er in een plangebied ruimte gereserveerd voor water, zoals infiltratie en berging?

Natuurinclusiviteit

Natuurinclusiviteit

Wil je weten hoe onze biodiversiteitsplannen een leefomgeving creëren waar mens en natuur samenkomen?