Afkoppelcoach

Je bent hier:

De afkoppelcoach van Gebiedsmanagers is een expert op het gebied van klimaatadaptatie en zorgt voor versterking van betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel in de omgeving van belanghebbenden. Dat kan vooral bij een onderwerp als klimaatadaptatie een uitdaging zijn. Onze afkoppelcoach begrijpt de klimaat adaptieve ambities, kaders en maatregelen en is communicatief vaardig om deze goed over te brengen naar de bewoners, ondernemers en corporaties. We gaan samen met de bewoners in gesprek en we geven uitleg aan de ambities van de gemeente. We nemen in deze gesprekken ook het belangrijke aspect om maatregelen op eigen terrein uit te laten voeren mee. Het idee is dat de klimaatdoelstellingen niet alleen in de openbare ruimte behaald kunnen worden, maar dat ook individuele (particuliere) maatregelen nodig zijn om de collectieve doelstelling te kunnen halen.

Wat is een afkoppelcoach?

Onze afkoppelcoach weet alles op het gebied van klimaatadaptatie en gaat persoonlijk langs bij bewoners met een informatieboekje met mogelijke maatregelen. Onze coach geeft de bewoner passend advies over de mogelijkheden in hun eigen tuin. Kleine maatregelen kunnen zelfs direct worden uitgevoerd of worden ingepland! Tijdens deze gesprekken leggen we de voordelen van het nemen van maatregelen uit aan de bewoners. Onze ervaring is dat met persoonlijke aandacht en uitleg over nut en noodzaak van klimaatadaptatie, de omgeving begrip toont voor de maatregelen die de gemeente uitvoert. Een heel belangrijke bijvangst is dat de omgeving ook bereidheid toont om zijn of haar eigen steentje bij te dragen.

Bewoners betrokken, gemeenten ontzorgd

Persoonlijk contact met de bewoners is essentieel voor het creëren van draagvlak. Gebiedsmanagers besteedt aandacht aan de situatie van de bewoners. Tijdens bewonersavonden en via brieven en flyers leggen we uit wat de afkoppelcoach doet en voor de bewoners betekent. Uiteindelijk leggen we, afhankelijk van de situatie, de afspraken vast met een overeenkomst of met een logboek. In dit logboek wordt de verzamelde informatie, afspraken en gekozen maatregelen vastgelegd per huishouden. Op deze manier monitoren we of de doelen van de gemeente worden behaald.

Wil je meer weten over wat onze afkoppelcoach voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ons op!

Strategisch omgevingsmanagement- Gebiedsmanagers

Strategisch omgevingsmanagement

Wil je weten hoe omgevingsparticipatie succesvol geïntegreerd wordt vanaf de voorbereidingsfase? Ontdek onze unieke strategische aanpak.

Operationeel omgevingsmanagement-Gebiedsmanagers

Operationeel omgevingsmanagement

Zoek je expertise in omgevingsmanagement voor de uitvoeringsfase van je project? Laat Gebiedsmanagers je de weg wijzen met onze persoonlijke en effectieve aanpak.