Water & Klimaat

Je bent hier:

Klimaatadaptief ontwerpen

Op zoek naar slimme oplossingen voor klimaatadaptatie en herinrichting en nieuwbouwprojecten?

Waterberging

Met onze innovatieve diepte-infiltratie dragen wij bij aan duurzaam waterbeheer. Benieuwd naar de voordelen?

Verleggen AC persleiding Wilgenrijk

Rioleringsplannen

Hoe wordt er in een plangebied ruimte gereserveerd voor water, zoals infiltratie en berging?

Waterhuishoudkundigplan

Waterhuishoudkundigplan

Wat houdt een goed watersysteem in dat rekening houdt met klimaatverandering en ecologie voor betere waterkwaliteit?

Natuurinclusiviteit

Biodiversiteit en stadsnatuur

Wil je weten hoe onze biodiversiteitsplannen een leefomgeving creëren waar mens en natuur samenkomen?