Integrale wijkaanpak

Je bent hier:

Onze integrale aanpak combineert expertise in omgevingsmanagement, klimaatadaptatie en gegevensbeheer om wijken te transformeren op basis van draagkracht. Wij geloven sterk in de kracht van de wijk. Om tot deze draagkracht te komen werken wij gebiedsgericht en integraal.

“Integraal werken is de sleutel tot succesvolle projecten”, dat is de overtuiging van Gebiedsmanagers. Met als doel een geslaagd project voor zowel de initiatiefnemers, de omgeving als alle andere stakeholders. Dit doen we aan de hand van 6 stappen.

Stap 1: Inzicht en bewustwording

Een uitgebreide omgevingsscan die zowel de wensen van de omgeving in kaart brengt als ook bewustwording creëert rondom nieuwe thema’s en beleidskaders. Dit biedt een stevige basis voor het vervolgtraject.

Stap 2: Samenwerking en betrokkenheid

Door actief de omgeving te raadplegen en belanghebbenden te betrekken, zorgen we voor een breed gedragen plan. We luisteren naar de input en belangen van omwonenden, ondernemers en maatschappelijke organisaties, en integreren deze in het project. Op die manier bouwen we aan een omgeving waarin iedereen zich gehoord en betrokken voelt.

Stap 3: Verbinding tussen visie en techniek

Gebiedsmanagers legt de verbinding tussen de ‘projectdoelstelling’ en de technische opgave. Hierdoor ontstaat er een plan dat zowel technisch als maatschappelijk verantwoord is. Onderwerpen zoals energietransitie, verduurzaming, levensloopbestendigheid, mobiliteit en leefbaarheid komen hierin terug.

Stap 4: Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

We komen gezamenlijk tot de vertaling van de projectdoelstelling naar een concrete projectopdracht. Met onze GROTICK-aanpak hebben wij oog voor goed projectmanagement en leggen daarmee o.a. de planning en financiën vast. Natuurlijk monitoren en sturen wij hierop in  de ontwerp- en uitvoeringsfase.

Stap 5: Aan de slag!

In de ontwerp- en uitvoeringsfase gaan we daadwerkelijk aan de slag met het realiseren van het project. Een volhoudbare buitenruimte die voldoet aan de behoeften van alle betrokken partijen is daarbij het streven.  Een goede voorbereiding, onafhankelijke procesbegeleiding, onderhandelen op basis van belangen, ontwikkelen van wederzijds voordeel en samenwerking op basis van eigenbelang zijn hierbij de principes.

Ontdek de kracht van gebiedsgericht integraal werken met Gebiedsmanagers. We sturen hierbij op 8 belangrijke basisprincipes die essentieel zijn voor het succes van onze projecten.

Stap 6: Duurzaam succes

Het eindresultaat van ons gebiedsgericht integrale werken is een duurzaam succes.  Afspraken worden eenduidig vastgelegd en waargemaakt. Samen bouwen we aan een leefbare omgeving waar iedereen trots op is.

Voor elke stap in het proces, van initiatiefase tot het beheer leveren we vanuit kennis en ervaring een aantal diensten. Neem contact met ons op om vrijblijvend te spreken over hoe het ideale omgevingsproces voor jouw project eruitziet. Kijk op Diensten en zie hoe we je verder kunnen helpen.

Integrale wijkaanpak-Gebiedsmanagers

Ambitieweb

Om te werken aan een project dat klaar is voor de toekomst zien wij meerwaarde om te werken met Ambitieweb. Een prima instrument om je eigen duurzaamheidsdoelstellingen te concretiseren en daarmee ook de mogelijkheid om inschrijvers zich te onderscheiden tijdens de aanbesteding en onverwachte ideeen in te brengen. Ontdek hoe Ambitieweb jou kan helpen je duurzaamheidskaders te concretiseren, de juiste keuzes te maken en duurzaamheid te integreren in jouw aanbestedingen.