Digitalisering

Je bent hier:

Digitalisering binnen de GWW

Digitalisering, we kunnen er niet meer omheen, we staan voor een uitdaging in onze sector. Denk hierbij aan personeelsgebrek en wisseling in teamsamenstelling is bijna een gegeven. Het feit dat steeds meer partijen gezamenlijk werken aan één project maar ook dat binnen het Stedelijk Gebied verschillende transities (klimaatverandering, energietransitie, verduurzaming etc) vertrekpunten zijn voor de projecten in onze buitenruimte. Veel spelers, veel informatie maar gezamenlijke noodzaak om met dezelfde informatie te willen werken en grip te houden!

Gebiedsmanagers werkt vanuit een laagdrempelige aanpak, waarin digitalisering centraal staat. Gebaseerd op de mogelijkheden van vandaag en daarmee de voordelen voor nu. Met het perspectief dat het in de nabije toekomst nog beter kan en zal gaan worden!

Medewerkers-Gebiedsmanagers

De belangrijkste elementen van onze werkwijze

  • Informatie als gedeelde waarde: Gegevens zijn geen eigendom meer van specifieke partijen, maar een gedeelde waarde die we delen voor meer efficiëntie en effectiviteit. Open standaarden in data, maar vooral ook in processen zijn hiervoor de basis.
  • Projectmanagement en -sturing zijn de basis: Projectdoelstellingen worden vertaald naar een duidelijke projectomschrijving, gebaseerd op actuele basisinformatie en de mogelijkheid om altijd en tijd bij te sturen

Denken volgens systeem engineering

We nodigen jou uit om samen te werken aan deze digitale werkwijze. We bieden een helpende hand om structuur te bieden in huidige werkprocessen en informatie-uitwisseling. Durf als opdrachtgever de ambitie uit te spreken om via een geordende manier digitaal samen te werken. Dat kan laagdrempelig en we bieden het perspectief dat elk nieuw project weer een tikkie slimmer gemanaged wordt. Eerst zien, dan geloven? Lees meer over ons gebiedsportaal of neem direct met ons contact op!

"Iedereen is druk bezig met het werken aan onze openbare ruimte"

Of je nu met een rioolvervangingsopgave bezig bent, een binnenstedelijke herinrichting of met gebiedsontwikkeling, werk aan de buitenruimte is vaak een complexe opgave die eisen stelt aan de wijze van communiceren en het goed beheersen van jouw informatiestromen.

Gebiedsportaal is een online omgeving met de informatie die relevant is voor jouw project. Gebiedsportaal zorgt dat informatie makkelijk wordt ontsloten, gecombineerd en gedeeld kan worden met de partners van het projectteam. Maar dit kan ook (on)beperkt met andere belanghebbenden als buurtbewoners.