Klimaatadaptief ontwerpen

Je bent hier:

In tijden van klimaatverandering is klimaatadaptatie onmisbaar bij herinrichtings- en nieuwbouwprojecten. Zo zijn we beter bestand tegen stijgende temperaturen, hevige regenval en langdurige droogte.

Gebiedsmanagers geeft advies over passende maatregen die jouw leefomgeving veilig, comfortabel en klaar maakt voor de toekomst.

Advisering Gebiedsmanagers

Waar werken wij aan?

Voorbeelden van thema’s waar wij aan werken:

  • Wateroverlast: waar kan er wateroverlast ontstaan bij hevige regenval, zoals in woningen of privéterreinen?
  • Hittestress: hoeveel last heb je van hitte en welke effecten heeft dit op jouw buurt en de kwetsbare bewoners?
  • Droogte: hoe zit het met de risico’s van langdurige droogte op zowel de boven- als ondergrond?
  • Bodemdaling: hoe gevoelig en kwetsbaar zijn gebouwen voor bodemdaling?
  • Biodiversiteit: welke effecten hebben wateroverlast, hitte en droogte op de flora en fauna in jouw gebied?
Maassluis-Kwartellaan-diepte-infiltratie-Gebiedsmanagers

Waterberging

Met onze innovatieve diepte-infiltratie dragen wij bij aan duurzaam waterbeheer. Benieuwd naar de voordelen?

Verleggen AC persleiding Wilgenrijk

Rioleringsplannen

Hoe wordt er in een plangebied ruimte gereserveerd voor water, zoals infiltratie en berging?

Waterhuishoudkundigplan

Waterhuishoud-
kundigplan

Wat houdt een goed watersysteem in dat rekening houdt met klimaatverandering en ecologie voor betere waterkwaliteit?

Natuurinclusiviteit

Natuurinclusiviteit

Wil je weten hoe onze biodiversiteitsplannen een leefomgeving creëren waar mens en natuur samenkomen?