Traineeship Civiel360

Wij zijn er trots op om partner te zijn van Civiel360. Wij hebben een waarde gedreven traineeship opgezet door én voor de civiele sector. Ons partnership bestaat uit lokale overheden, middelgrote ingenieursbureaus en MKB-aannemers. Dag in dag uit werken we zij aan zij aan duurzame projecten die het hart vormen van onze sector. Via dit traineeship slaan wij de handen ineen op het gebied van talentontwikkeling.

Je bent hier:

Kansen zien en benutten

We leven in een veranderende wereld, waarin vernieuwingen elkaar snel opvolgen. Dit brengt kansen en tegelijk een bepaalde complexiteit met zich mee. Ook in de bouw en infra sector.

Zo hebben ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering, participatie, energietransitie en integraal werken een centrale rol binnen infraprojecten. Door de belangen en raakvlakken vanuit het toenemend aantal stakeholders worden projecten complexer wat zijn impact heeft op de rolverdeling in de opdrachtgever – opdrachtnemer relatie. Kortom, de infrabranche maakt een grote ontwikkeling door!

Dit vraagt om leiderschap, dwars-denken, kennis vermenigvuldigen en effectief samenwerken in de keten. Professionals die samenwerken vanuit vertrouwen, waarin ze elkaars belangen waarderen en kwaliteiten benutten.

Technische professionals voor de toekomst

Ons gezamenlijke doel zijn toekomstfitte technische professionals, die samen, krachtig en met plezier vorm willen en kunnen geven aan de uitdadingen en ambities van de toekomst. We hebben hierbij het sector belang voor ogen, leren van elkaar en geloven dat delen uiteindelijk vermenigvuldigt.

Transparantie en vertrouwen als basis

Bij Civiel360 werken we vanuit transparantie en onderling vertrouwen. Als partners houden we zelf de touwtjes in handen en bepalen we zelf de koers van ons partnership, zonder tussenkomst van commerciële bureaus. We zijn er trots op dat we rechtstreeks als bedrijven uit de sector op deze manier met elkaar samenwerken.

Onze pijlers

Binnen ons partnerschap met Civiel360, richten wij ons op twee belangrijke pijlers:

Versterken opleidingen

Een sterke sector bouw je samen. Daarom werken we hand in hand samen met lokale technische opleidingen om het onderwijs nog aantrekkelijker en motiverender te maken voor studenten en docenten. Zo (her) ontwikkelen en geven we samen specifieke lesmodules en promoten onze sector om de instroom van studenten te vergroten. Samen met deze opleidingen werken we aan de ontwikkeling en uitvoering van specifieke lesmodules. Daarnaast zetten we ons in om de instroom van studenten te verhogen en promoten we onze sector tijdens open dagen.

Maak het verschil met een traineeship op maat

Bij Civiel360 willen we dat jij, als young professional, de best mogelijke start maakt. Daarom bieden we traineeships aan die volledig zijn afgestemd op jouw interesses en ambities. Of je nu gepassioneerd bent door (water)bouw, infra, constructies of gebiedsontwikkeling, we openen onze deuren voor jou. Samen met jou bouwen we een expeditie op maat.

Als onderdeel van ons traineeship volg je ons unieke 360 Talentontwikkelingsprogramma. Hier volg je samen met andere young professionals een traject voor persoonlijke ontwikkeling en vakinhoudelijke expertsessies. De trainingen worden gegeven door kwalificeerde trainers en de expertsessies door de beste professionals vanuit ons partnership. Een uniek programma wat zorgt voor een vernieuwd perspectief op effectief samenwerken in de keten en groei in leideschap.  En ja, een Post HBO-certificaat voor dit programma is in progress!

Traineeship-Civiel360-training